De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär en tiondel av våra utsläpp, denna påverkan är alltså på en nivå jämförbar med alla personbilar i Sverige.

Att göra exakta beräkningar för koldioxidutsläppen av olika resor är besvärligt och beror på metodik för uträkningar. En flygresa från Stockholm till Göteborg motsvarar ungefär 74 kg enligt Naturskyddsföreningen, medan en resa till Thailand släpper ut ungefär två ton (2 000 kg).

Den höga andelen av utsläppen som sker i samband med utrikesflygningar, ungefär 92%, resulterar i att framtida planer på elflygplan som ska fungera över kortare distanser kan råda bot på en liten del av flygandets utsläpp, men kommer behöva signifikanta teknikutveckling för att kunna ta sig an den absoluta majoriteten av bränslets klimatpåverkan.  

En del av klimateffekten som i vissa fall missas är den så kallade höghöjdseffekten. När förbränningen av bränslen sker på hög höjd är klimatpåverkan ungefär dubbelt så stor jämfört med förbränning som sker på marken.

Höghöjdseffekten börjar gälla ungefär vid 10 000 meters höjd vilket gör att de flesta inrikesresor påverkas av denna i liten eller obefintlig utsträckning.

I debatten presenteras ibland biobränslen som en framtida lösning för att minska klimatpåverkan från flyget. Fördelar med biobränslen är flera, främst att den är koldioxidneutral och förnybar på det sätt att den koldioxid som släpps ut i naturen vid förbränning hade samlats in för att biomassan skulle kunna växa. Höghöjdseffekten skulle dock fortfarande göra att vattenånga i atmosfären driver på växthuseffekten, och ungefär hälften av klimatpåverkan från flyget skulle då kvarstå även med biobränsle.

Andra nackdelar som folk ser med biobränslen är att det ofta kräver stora landarealer för att odla fram biomassan, som skulle kunna behövas för annan viktig odling. Det är också väldigt många branscher som gör anspråk på biobränslen som ska produceras framöver, och det räcker inte till för att de alla ska börja drivas av biobränslen.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu