Skip to main content

Flyg och koldioxid – flyget är en riktig klimatbov. Faktum är att flygresornas utsläpp är lika stora som utsläppen från alla svenska personbilar tillsammans. Vidare så har antalet utrikes flygresor per svenska invånare mer än fördubblats sedan 1990-talet. Det har också visat sig att vi flyger fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Medans större delen av jordens befolkning faktiskt aldrig har suttit på ett flygplan.

Som privatperson har man en stor möjlighet att minska sin klimatpåverkan igenom att sluta flyga. Om man till exempel ser till Parisavtalets ambition för noll utsläpp av växthusgaser vid 2050, så innebär det nämligen att flygets utsläpp behöver gå ner till noll. Idag är detta lika med att inte flyga överhuvudtaget.

Att mäta flyg och koldioxid

Det finns många olika sätt att beräkna flygets klimatpåverkan. Till exempel så beräknas flygets påverkan i Sverige igenom att räkna på bränslet som tankas. Denna typ av beräkning missar dock olika och viktiga delar. Exempelvis höghöjdseffekten, som man kan läsa mer om nedan.

Enligt Naturskyddsföreningen så motsvarar en flygresa från Stockholm till Göteborg ungefär 74 kg per person. Medans en resa till Thailand släpper ut ungefär 2,5 ton koldioxidutsläpp per person. Detta är enorma mängder när det gäller utsläpp från individer. Jämförelsevis med Parisavtalet, så innebär en flygresa till Thailand mer än det dubbla av de årliga utsläppen som ansas vara möjliga per person i framtiden. Detta då privatpersoner beräknas behöva begränsa sina utsläpp till 1 ton per år, om Parisavtalet ska möjliggöras.

Höghöjdseffekten

Som tidigare nämnt så missar vissa uträkningar den så kallade höghöjdseffekten. Den innebär att klimatpåverkan är större vid förbränningen av bränsle på hög höjd. I jämförelse med förbränning som sker på marken. Klimatpåverkan till och med fördubblas vid ungefär 10 000 meters höjd. Vilket gör att kortare flygresor påverkas mindre av den. Höghöjdseffekten släpper också ut vattenånga i atmosfären, vilket är en av de största växthusgaserna.

Minska flyg och koldioxid-utsläpp

Biobränsle presenteras ibland som en framtida lösning för att minska flygets klimatpåverkan. Fördelarna med biobränslet är många. Bland annat då det i vissa fall kan vara koldixidneutralt och förnybart. Dock så försvinner inte höghöjdseffekten med biobränsle. Faktum är att ungefär hälften av flygets klimatpåverkan hade kvarstått vid flygning med biobränsle istället för fossila bränslen. Detta beror på utsläppen av vattenånga.

Biobränsle har också många andra nackdelar. Bland annat så krävs enorma landareal för att odla fram biomassa. Något som krockar med behovet av åkrar för annan odling och plats för annat liv än människans. Detta gör att biobränsle inte kan ersätta dagens flygbränsle på något hållbart vis.

Vidare så talas det om elektriska flygplan. Dock finns det i dagsläget inga batteri med den kapacitet som krävs. Alltså för att möta dagens behov av kommersiella flyg. Bland annat så finns det idag tvåsitsiga plan som kan flyga i cirka en timme. Den teknologiska utvecklingen för flyg behöver alltså fortfarande utvecklas betydligt mer än vad den har i nutid.

Svensk flygskatt

I Sverige har man försökt minska på invånarnas flygning igenom den svenska flygskatten. Något som har kritiserats för att den beskattar privatpersoner, inte flygbolagen.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU