Skip to main content

En flygskatt är en skatt som läggs på i samband med en flygresa. I Sverige kom lagen om en flygskatt år 2018. Syftet är att försöka minska på svenskarnas flygresor. Bland annat på grund av att antalet flygresor per invånare har mer än fördubblats sedan 1990-talet. Vidare flyger svenskar fem gånger mer än det globala genomsnittet. Faktum är att svenskarnas flygresor har lika hög klimatpåverkan som hela landets personbilstrafik.

En svensk flygskatt

En utredning för flygskatt med namnet “En svensk flygskatt” överlämnades 30 november 2016 till regeringen. Utredningens syfte var att analysera analysera andra länders införanden, titta på hur en svensk modell skulle se ut och utvärdera de konsekvenser en sådan skatt skulle kunna få. Flygskatten presenterades av den Socialdemokratiska/Miljöpartistiska regeringen år 2017. Den har mött mycket kritik från oppositionen. Exempelvis då skatten läggs på biljettpriserna, vilket innebär att det är passagerarna som betalar extra för utsläppen, inte flygbolagen.

Vidare anses den vara orättvis mot människor i norra Sverige, då de lever på mycket längre avstånd. Till skillnad från folk i södra Sverige, som kan välja att resa från Damark istället. Med andra ord menar vissa kritiker att flygtrafiken inte kommer att minska utan enbart flytta till andra länder som inte har flygskatt. Något som visade sig under tiden som Danmark hade flygskatt (mellan 1991-2007) medans Sverige var utan – fler danskar flög då från Sverige. Det svenska folket var till 53 % positiva till en flygskatt, enligt undersökningar gjorda av Ipsos i maj 2017 och mars 2018.

En extra flygskatt

Den extra flygskatten består av en tilläggskostnad som skulle bekostas av flygbolagen. Dock hamnade skatten direkt på biljettpriset istället, för att dämpa efterfrågan på flyg. Skatten är följande:

– Inom Sverige eller Europa: 60 kr per passagerare

– Utanför Europa (upp till 600 mil): 250 kr per passagerare

– Långt utanför Europa (mer än 600 mil): 400 kr per passagerare

Enligt en rapport från Transportstyrelsen så minskade inrikesflygen i Sverige under det första halvåret efter införd skatt. Bland annat tror man att det beror på en högre priskänslighet i samband med kortare resor. Passagerare inom Europa fortsatte dock att öka medans resor utanför Europa inte påverkades.

Andra länder

Andra länder som har valt att ha flygskatt är till exempel Norge med 88 kr passageraravgift sedan 2016. Vidare har Tyskland en liknande skatt (baserad på avstånd) som Sverige som ligger mellan €7 och €41 sedan 2010. När det gäller Danmark så fanns där en flygskatt mellan 1991 och 2007. Dock slopades skatten till följd av en negativ påverkan på turistnäringen. 


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU