Skip to main content

Klimatbov – vissa delar av vår livsstil är betydligt mer slitsamma för klimatet än andra, och kan med rätta kallas för klimatbovar.

Flyg som klimatbov

De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär 5 % av våra utsläpp. Denna påverkan är alltså på en nivå jämförbar med alla personbilar i Sverige. Detta är dock ett genomsnitt, och med flera längre flygningar per år blir andelen runt högre. Det finns anledning att peka på flyget som den största klimatboven eftersom det kan vara flera ton koldioxid per person som släpps ut under några få timmar. En anledning till att flygresor verkligen kan räknas till klimatbovarna är att det 2017 bara var 3 % av världens befolkning som flög någonstans. Vidare är det bara omkring 18 % som någonsin har flugit. Skulle resten av världen flyga som rika gör i västvärlden skulle dess andel av utsläppen vara många gånger högre.

Djurhållning

Animalieproduktionen utgör hela 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Detta är oberoende av var eller hur maten har producerats. Det är vanligt att tro att det räcker att äta svenskt kött för att dra ner på negativa klimatpåverkan. Dock kommer den stora delen av utsläppen från att det går åt mycket mark till foderproduktionen. Förutom koldioxid släpps det också ut andra växthusgaser som lustgas och metangas vid djuruppfödning.

Bilar

Att gå över från bensin- eller dieselbil till elbil är något som sparar på klimatet. Detta har att göra med förbränningen av fossila bränslen som släpper ut enorma mängder koldioxid. Dock innebär faktumet att elen och bilen fortfarande nyproduceras att det miljövänligaste alternativet är att inte ha någon bil. Ett annat alternativ för att göra bilen till mindre av en klimatbov kan vara att dela bil i en bilpool.

Sluta vara en klimatbov

Det kan kännas svårt och abstrakt att göra något åt klimatet som en enskild person. Ett bra första steg är då att använda en klimatkalkylator och räkna ut vilken del i ens egna livsstil som är bidrar till de värsta klimatbovarna.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU