Skip to main content

Fossila bränslen är ett samlingsbegrepp för dött organiskt material som idag används som bränsle. De är tillsammans den största orsaken till klimatförändringarna. Till följd av de enorma utsläpp av växthusgaser som förbränningen bidrar till.

Vad är fossila bränslen?

De består av bland annat döda växter och djur som lagrats på botten av hav och sjöar under miljontals år. Genom tryck och höga temperaturer har dess rester så småningom komprimerats till kol, olja och naturgas. Även idag bildas nya fossila bränslen. Dock innebär människans snabba konsumtion av dom att de förbrukas snabbare än vad de tillverkas. Vidare innebär användningen av dom enorma utsläpp som bidrar starkt till växthuseffekten. Dessa utsläpp är främst koldioxid. Ytterligare utsläpp från förbränningen är bland annat sot och skadliga gaser som svaveldioxid och kväveoxider.

Photo: Unsplash/Chris LeBoutillier

Fossila bränslen i Sverige

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst med en siffra på 1,1%, i jämförelse med resten av EU. En stor del av den svenska användningen av fossila bränslen går till transportsektorn. Till följd av att de allra flesta bilar drivs av fossila bränslen. Dock håller detta på att förändras.

I en jämförelse från SCB mellan de första fyra månaderna i 2017 och 2018 så ökade procentantalet elbilar (12,2%), elhybrider (14,3%) och laddhybrider (89,8%). Detta medan diesel gick ned med 20,7%. Bensinbilar stod dock för den största förändringen i antal bilar, med 21,9% fler registrerade fordon. Vidare så visade år 2020 en förändring i detta. För första gången någonsin köptes det fler nya laddbara bilar än både bensin- och dieselbilar. Dock är det viktigt att tänka på att produktionen av dessa nya bilar också står för stora utsläpp. Nyproduktion av miljövänligare varor är ofta en del av utsläppen som allmänheten missar. Mineraler som batteri till nya elbilar är en stor påfrestning för jordens resurser och biologiska mångfald.

Olika bränslen

Gällande de fossila bränslena så har de olika för- och nackdelar sinsemellan.  Till exempel så har naturgas potentialen att vara en relativt ren energiform när det kommer till miljö- och hälsoskadliga ämnen som svaveldioxid och partiklar. Men eftersom metangas (som släpps ut i samband med naturgas) har 34 gånger större effekt (per gram) på växthuseffekten än koldioxid, så är det fortfarande ett dåligt alternativ. Oljan har fördelen att den är en extremt koncentrerad energi som ryms i flytande form, vilket gör den smidig att frakta och konservera. Det blir dock allt mer komplicerat och dyrare med utvinning av olja, vilket gör att förnybara bränslen troligen kommer att konkurrera ut den.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU