Skip to main content

Biobränsle kommer från biomassa och används som drivmedel för fordon eller till el- och värmeproduktion. Biobränsle är ett samlingsnamn för många olika bränslen från organiskt material. Några exempel är växter (träd, soja), torv och avfall från slakt, jordbruk eller vinproduktion. Vidare kan biobränslen vara fasta såsom ved, flytande som etanol eller i gasform som den så kallade biogasen.

Fördelar med biobränslen är flera, främst att de anses vara koldioxidneutrala och förnybara. När biobränslen tillverkas av samhällets avfall så är de som bäst för miljön och klimatet. Däremot blir det en klimatfråga när det gäller odlingar. Nackdelar som folk ser med biobränslen är att det ofta kräver stora landarealer för att odla fram biomassan, som skulle kunna behövas för annan viktig odling. Skogsskövling och användning av avverkningsrester kan också leda till risker för den biologiska mångfalden, då vissa insekter lever av överbliven ved.

Biobränsle i Sverige

Sverige var 2014 det sjätte landet i Europa som använde mest biodrivmedel. Vidare används mycket biogas i Sverige, framför allt i kollektivtrafiken. Idag har vi dock en alldeles för hög energikonsumtion för att kunna ersätta all energi med bioenergi.

Bilar

Till bilar används biobränslena bioetanol, biodiesel och biogas. Dessa liknar de fossila motsvarigheterna bensin och diesel. Till exempel i Europa odlar man raps för att framställa biodiesel. Medans det på en global nivå odlas framför allt soja för detta syfte. I vissa fall har kritiker påstått att växthusutsläppen från produktionen av biodiesel är större än vid de fossila.

Flyg

Vissa tror att flygplan, en av de värsta bovarna inom användning av fossilt bränsle, ska kunna använda allt mer biobränslen i framtiden. Det har redan gjorts experiment med plan både delvis och till fullo drivna av biobränslen. Vidare har vissa bolag börjat blanda in ökande procentsatser på sina kommersiella flygrutter. Användning av biobränslen kan dock inte ta bort den så kallade höghöjdseffekten, vilket gör att ungefär hälften av klimatpåverkan från flyget kvarstår även om planet drivs av hundra procent biobränsle.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU