Skip to main content

Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser hamnar på minus. Om vi ska hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader (Parisavtalet) så behövs det negativa utsläpp. Det innebär att växthusgaser fångas in för att sedan lagras. Detta behövs bland annat till följd av att växthusgaser kan stanna väldigt länge i atmosfären och fortsätta bidra till växthuseffekten.

Teknik för negativa utsläpp

Till exempel så föreslås tekniker som tillsammans kallas för CCS, Carbon Capture & Storage. Det handlar alltså om anläggningar som fångar in och lagrar koldioxid. Globalt sett så finns det runt 20 fungerande anläggningar idag. Dock är tekniken oerhört dyr. Internationella energiorganet, IEA, pekar på att det år 2050 behöver lagras omkring 6 000 miljoner ton koldioxid årligen. Negativa utsläpp står för 12 % av de samlade klimatåtgärderna för att uppnå tvågradersmålet.

Naturliga lösningar

Mer naturliga ansatser till negativa utsläpp skulle kunna vara att bygga mer med biomassa, skogsplantering och plantering av alger. Dock är det mest naturliga vi kan göra att stanna upp och aktivt sluta släppa ut växthusgaser. Vidare så kritiserar vissa forskare hur mycket världen förlitar sig på tekniska lösningar som CCS. Eftersom det kan leda till att människor är mindre benägna att göra skillnad i sin egna livsstil. Och i stället lita på att framtida teknik kommer lösa problemen.

Mer fakta

En del av de åtgärder som föreslås för negativa utsläpp gränsar till det som kallas geoengineering. Tekniken kritiseras dock mycket eftersom det gäller extremt komplexa och globala frågor. Vidare för att det finns en begränsad kunskap kring ämnet. En annan kritik grundas i världens ojämlikhet. Något som skulle kunna göra att vissa länder får mer inflytande över teknikerna.  Detta har beskrivits som en form av ”klimatkolonialism”. Alltså där rika länders behov prioriteras över fattigare länder.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU