Klimatprojekt

Här hittar du mer information om våra klimatprojekt och varför vi valt dessa

Klimatprojekt

Här hittar du mer information om våra klimatprojekt och varför vi valt dessa

Våra riktlinjer

Klimatkompensering får aldrig användas för att försvara status quo, utan skall komma i tredje hand efter att man beräknat och påbörjat bantning av sitt klimatavtryck.

För att eliminera eventuella felkällor så kompenseras det beräknade klimatavtrycket till 200%.

Kompenseringen sker i en portfölj av klimatprojekt som är utvalda för att maximera klimatnyttan till lägsta möjliga kostnad och risk, samtidigt som projekten även skall medföra sociala förbättringar.

Att kompenseringen sker i en portfölj av flera projekt medför en riskspridning. Det är säkrare än om du själv väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie

Klimatprojekten är certifierade av FN och Gold Standard, som bland annat WWF står bakom. Det betyder att projekten har de allra hårdaste granskningskraven, avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.

Våra klimatprojekt

  1.  Aruba Wind Power  – Vader Piet är den första vindkraftsparken som byggts på Auruba och medför att 20% av landets elförbrukning nu är förnybar. Parken byggs nu ut med fler vindkraftverk och solceller för att kunna täcka minst 40% av landets elbehov.
  2.  Nuetech Solar Water Heating – Idag använder 90% av stadsborna i västra Indien direktverkande el till att generera varmvatten. Då varmvatten står för 20-30% av elförbrukningen och Indiens elmix idag till stor del består av fossila bränslen, har detta en betydande negativ klimatpåverkan. Neutech Solar löser det genom att distribuera soldrivna varmvattensberedare som sätts upp på varje hustak.
  3.  Dora II Geothermal Energy – I Turkiets Aydin provins omvandlas nu jordvärme till elektricitet. Det är ett viktigt komplement till vind och solkraft, eftersom det är väderoberoende. Turkiet har ett växande energibehov där >80% fortfarande härstammade från fossila bränslen 2020. Det geotermiska energiverket hjälper till att fasa ut kol, olja och naturgas.
  4.  Gangadhar Narsingdas Agrawal Wind Power – Projektet bygger och installerar vindkraftverk för att generera el i västra Indien, som idag är kraftigt beroende av fossila bränslen för elgenerering. Det ger förutom en stor klimatbesparing även gröna arbetstillfällen och en säkrare elförsörjning.
  5.  Guizhou Province Methane Digesters – Projektet bygger och installerar 18 000 biogasanläggningar som drivs av djurspillning, till lokala hushåll. Det är ett extremt effektivt projekt, då det både eliminerar hushållens användningen av kol samt undviker att metangas (som är ca 30 gånger ‘starkare’ än koldioxid) från spillningen släpps ut i atmosfären. Projektet bidrar förutom till klimatnytta även till bättre luftkvalitet och nya arbetstillfällen.
  6.  Turkey Wind Power – Installation av vindkraftverk i tre olika provinser i Turkiet som idag är kraftigt beroende av kolkraft för sin elproduktion.
  7.  India Solar Power – Installation av 250 MW solenergi i byar i Karnataka-regionen, som ersätter elförsörjning som tidigare baserades på fossila bränslen.

Revision

ClimateHero har en oberoende revisor som granskar verksamhetens klimatkompensering. Revisionsuppdraget går ut på att säkerställa att ClimateHero följer de riktlinjer som satts upp för portföjen samt att kompenserad volym matchar den volym som ClimateHeros kunder betalat för. Revisionen sker i samband med finansiellt bokslut, första verksamhetsåret var 2018.

Så blir du klimatneutral

ClimateHero hjälper dig att bli klimatneutral i tre steg:

  • Steg 1: Beräkna ditt klimatavtyck på 5 minuter
  • Steg 2: Banta avtrycket genom klimatlöften
  • Steg 3: Kompensera det som blir kvar till 200%

Beräkna ditt avtryck