Geoengineering, på svenska ibland kallat för storskalig manipulation av klimatet, är ett samlingsnamn för tekniker som har börjat undersökas för att stävja effekterna av global uppvärmning. De brukar delas upp i två kategorier: borttagning av växthusgaser och hantering av solstrålning.

Uppslag till idéer är många, och många i stort sett oprövade både i teorin och praktiken. Exempel på lösningar är speglar i rymden som påverkar solstrålningen, att öka molnigheten för att begränsa solstrålningen eller att göda havet för att växtplankton ska förbruka koldioxid.

Ett exempel på negativ konsekvens av geoengineering skulle vara att om solens strålar som når jorden begränsas skulle vi också nå en lägre verkningsgrad på solpaneler, vilket skulle göra att en omställning till klimatsmarta energikällor tar längre tid och vi bygger in oss själva i ett behov av geoengineering även på lång sikt. Detta också då koldioxid stannar i atmosfären under väldigt lång tid, medan flera exempel på klimatmanipulation skulle behöva förnyas regelbundet.

Det finns en erkänd skepsis till geoengineering eftersom det gäller extremt komplexa, globala frågor som det finns relativt begränsad kunskap om. Ytterligare besvär tillkommer eftersom det inte skulle vara odelade fördelar, utan vissa länder tvärtom eventuellt skulle missgynnas av effekterna. Något som har beskrivits som en nutida forma av ”klimatkolonialism” där norra halvklotets behov prioriteras över det södras.

En inspirationskälla till idéerna kring geoengineering har varit vulkanutbrottet av vulkanen Pinatubo på Filippinerna 1991, något som bidrag till en global genomsnittlig temperatursänkning omkring en halv grad. Liknande effekter gjorde att året 1815 kallats för ”året utan sommar”, eftersom temperaturen minskade med tre grader som en följd av Tamboras vulkanutbrott i Indonesien. Orsaken till temperatursänkningarna är att sulfatpartiklar från vulkanutbrotten som når stratosfären reflekterar tillbaka solljus, som då inte når jordens yta och därav sänks temperaturen.

SMHI betonar i Sverige att vädermodifikation inte är samma sak som geoengineering. Tillvägagångssätten skiljer sig på så sätt att vädermodifikation är begränsad tidsmässigt till kortare perioder och rumsmässigt till några kvadratkilometer åt gången.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU