Skip to main content

Tvågradersmålet är ett mål som vill begränsa jordens globala uppvärmning till under 2 grader. Ambitionen sattes under förhandlingarna på COP16 i Cancun, Mexico. I Parisavtalet finns det även en ambition att hålla jordens uppvärmning under 2 grader. Dock med prioritering på under 1,5 graders ökning.

Vad innebär tvågradersmålet?

Tvågradersmålet syftar att hålla planetens genomsnittliga temperatur till under två grader. Detta gäller 2 grader jämfört med den förindustriella nivån, alltså innan 1800-talet. Framför allt har tvågradersmålet att göra med att kontrollera nivån av CO2 i atmosfären. CO2 brukar mätas igenom måttet ppm (parts per million). För att leva på en hållbar nivå, bör CO2 mätningarna hållas runt 350 ppm. Till exempel under 2016 låg mätningarna på över 400 ppm. Fortsätter utvecklingen i dagens takt, alltså utan förändringar i utsläpp, så kommer vi nå 450 ppm under 2030-talet.

Vad händer över två grader?

Det är svårt att avgöra exakta konsekvenser av olika graders uppvärmning. Dock kan forskare fastställa katastrofala effekter vid temperaturhöjningar som sträcker sig bortom två grader. Redan vid denna uppvärmning så innebär det att 99 % av världens alla koraller hotas att försvinna. Vilket sätter igång enorma och ofattbara kedjereaktioner. Bland annat därför har Parisavtalet ambitionen att sänka ribban till 1,5 grader. Även om detta kräver rejäl omställning.

Vidare så innebär en temperaturökning på två grader att hungern i världen kan komma att öka katastrofalt. Som en effekt av exempelvis minskade skördar. Vidare så kommer havsnivån att stiga hela 46 cm. Alltså nära en halvmeter. Idag lever miljontals människor längst kuster och på lågliggande öar. Vilket skulle höja antalet klimatflyktingar explosionsartat. Vidare så skulle 2 grader innebära att skogarna skulle drabbas hårt i bland annat Sverige. Även isarna smäter i en snabbare takt vid denna uppvärmning. Vilket minskar på jordens albedoeffekt och gör att mörka hav kan absorbera mera värme. Något som bidrar till en snabbare uppvärmning av jorden.

Debatten kring tvågradersmålet

Debatten kring konsekvenserna vid tvågradersmålet har gjort att ambitionen ändrats till 1,5 grader. Även om denna temperatur är långt borta i dagens utsläppstakt. Vidare tror många att det kommer bli otroligt svårt att nå tvågradersmålet. Till följd av dagens höga utsläpp och relativt långsamma förändringar rent politiskt. En studie i tidningen Nature pekade på att chansen att nå målet var omkring 5 %. Dock är det viktigt att understyrka att minska temperaturskillnad får stora och ofattbara konsekvenser. 2 grader är avsevärt bättre för livet på planeten än 3 grader och så vidare.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU