Skip to main content

Conference of the Parties, de årliga klimatmöterna, har ordnats av FN sedan 1995. Deltagarna är i första hand medlemsländerna i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).  Syftet har varit, och fortsätter att vara, att övervaka hur klimatförändringarna bekämpas. Det allra första mötet ägde rum i Berlin 1995 och kallas för COP 1. Vidare kallas klimatmötet som ledde till Parisavtalet 2015 för COP 21.

Framför allt är det medlemmarna i UNFCCC som medverkar vid klimatmötena. Dock är det vanligt att andra parter och aktörer medverkar som observatörer.

COP eller CMP

I samband med Conference of the Parties är det vanligt att höra talas om CMP, Meeting of the Parties. Bland annat för att CMP äger rum samtidigt som COP. CMP är ett möte för de länder som har skrivit under Kyotoprotokollet. Med andra ord så var det första av deras möten i Montreal, när Kyotoprotokollet infördes. Att Kyoto-protokollet blivit extra viktigt är naturligt då det var ett banbrytande steg för att få ländernas godkännande gällande att 1) den globala uppvärmningen pågår och 2) den har orsakats av människan.

COP – Conference of the Parties:

1995: COP 1, Berlin, Tyskland

1996: COP 2, Geneva, Schweiz

1997: COP 3, Kyoto, Japan

1998: COP 4, Buenos Aires, Argentina

1999: COP 5, Bonn, Tyskland

2000: COP 6, The Hague, Nederländerna

2001: COP 6, Bonn, Tyskland

2001: COP 7, Marrakech, Marocco

2002: COP 8, New Delhi, Indien

2003: COP 9, Milan, Italien

2004: COP 10, Buenos Aires, Argentina

2005: COP 11/CMP 1, Montreal, Kanada

2006: COP 12/CMP 2, Nairobi, Kenya

2007: COP 13/CMP 3, Bali, Indonesien

2008: COP 14/CMP 4, Poznań, Polen

2009: COP 15/CMP 5, Köpenhamn, Danmark

2010: COP 16/CMP 6, Cancún, Mexiko

2011: COP 17/CMP 7, Durban, Sydafrika

2012: COP 18/CMP 8, Doha, Qatar

2013: COP 19/CMP 9, Warsawa, Polen

2014: COP 20/CMP 10, Lima, Peru

2015: COP 21/CMP 11, Paris, Frankrike

2016: COP 22/CMP 12/CMA 1-1, Marrakech, Marocco

2017: COP 23/CMP 13/CMA 1-2, Bonn, Tyskland

2018: COP 24/CMP 14/CMA 1-3, Katowice, Polen

2019: COP 25/CMP 15/CMA 2, Madrid, Spanien

2020: COP26 skulle ursprungligen äga rum i Glasgow, Skottland men flyttades till följd av Covid-19 pandemin till år 2021.

Nästa Conference of the Parties, COP26, ska alltså ske i Glasgow, Skottland, i november 2021.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU