Skip to main content

Med miljöpåverkan menas generellt människans negativa påverkan på miljön. Exempelvis kan det handla om att äta kött eller köra en bil. Det är också vanligt att tänka på miljöförstöring ur ett bredare perspektiv. Framför allt globala utsläpp av växthusgaser. Vidare så finns det mycket som man kan göra för att minska på sin egen miljöpåverkan. Man kan också påverka större miljöarbete igenom att engagera sig ideellt.

Miljöpåverkan av kött

En vanlig del av ens privata miljöpåverkan har att göra med konsumtionen av kött. Detta då kött är ett av de mest koldioxidintensiva livsmedlen som finns. Till exempel är ett kilo nötkött jämförbart med att köra en vanlig bil 12-15 mil. Framför allt rött kött har en stor miljöpåverkan. Det vill säga gris, nöt, lamm eller vilt. Man kan minska på denna miljöpåverkan på många sätt. Exempelvis igenom att äta vegetariskt, välja vilt kött eller/och kravmärkt kött, eller helt enkelt äta mindre kött.

Bilkörning

En annan vanlig del som diskuteras i samband med svenskars miljöpåverkan har att göra med bilar. Det enklaste sättet att minska denna är att välja bort bilen eller minska på ens privata bilkörande. När detta alternativet känns för drastiskt kan man tänka på att välja bilar som inte drar mycket bränsle. Det vill säga bränslesnåla fordon. Om man istället vill köpa ett nytt fordon kan man välja ”gröna” bilar såsom elbilar. Ett annat alternativ är fordon som drivs på växtbaserat bränsle. Dock är det viktigt att tänka på att nyproducerade fordon ofta bidrar till stora utsläpp. Trots att de säljs som miljöbilar.

Grön energi

Den privata miljöpåverkan men också samhället påverkan i stort, diskuteras ofta i samband med ren och grön energi. Som privatperson kan man minska sin miljöpåverkan inom detta igenom att välja gröna leverantörer. Till exempel bolag som arbetar med vind- och vattenkraftverk. Man kan också undvika bolag som arbetar med kärnkraftverk. Detta då den långsiktiga påverkan eller risken med utsläpp anses vara för stor. Vidare kan man också producera sin egna miljövänliga el igenom solpaneler. Dessa kan dock vara mer eller mindre miljövänliga beroende på hur de har producerats. Det påverkar exempelvis vilka gruvbolag som mineralerna (som används i solpanelerna) kommer ifrån.

Andra saker som man kan göra för att minska sin miljöpåverkan är att dra ner på sin energikonsumtion. Detta kan innebära att minska på sin bostads uppvärmning och använda mindre varmvatten. Andra saker att tänka på är isoleringen i hemmet, som kan bidra till att antingen släppa ut mycket värme eller behålla den.

När det gäller samhällets energibruk i stort handlar det inte bara om att arbeta för att övergå till förnybar och grön energi. Man kan också här tänka på att minska energibehovet, eller helt enkelt arbeta med energieffektivisering. Bland annat kan man göra detta igenom att sträva efter mer energisnåla industrier. Det finns också mängder med alternativ för att minska på den allmänna energikonsumtionen. Inom områden som byggande, industri och transporter.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU