Skip to main content

En miljöbil är en bil som inte är lika skadlig för miljön som traditionella bilar. De flesta bilar släpper ut klimat- och hälsofarliga utsläpp. Oftast igenom förbränningsmotorer gjorda för fossila bränslen som bensin och diesel. En miljöbil å andra sidan släpper ut mindre skadliga partiklar. Dock är alla bilar mer eller mindre skadliga för naturen. Eftersom vägarna, parkeringsplatserna, partiklarna från däcken och bullret fortfarande stör och/eller skadar miljön.

Vad är en miljöbil?

Till miljöbilar räknas vanligen hybrid-, el-, gas- eller etanolbilar. Även vissa bränslesnåla diesel- och bensinbilar kan räknas in. Vad som räknas och inte beror på olika länder, organisationer och myndigheter. Till följd av att man räknar utifrån olika utsläppsnivåer. En vanlig sådan definition är EU:s standard för miljöbil. Där till exempel den högsta kategorin, Euro 6, förutsätter att bilen släpper ut högst 50g CO₂ per kilometer för dieselbilar. Medans gränsen ligger på 100g för bensinbilar.

Miljöbilar i Sverige

I Sverige så står utsläppen från vägtransporter för över 1/3 av landets utsläpp. Därmed finns det ett stort behov av att minska på transportsektorns föroreningar. Olika typer av initiativ för att öka försäljning av miljöbilar har förekommit i Sverige. Från exempelvis 2009 infördes en miljöbilspremie på 10 000 kr. Detta följdes av en femårig befrielse från fordonsskatt som kom år 2010. Vidare så infördes en supermiljöbilspremie på upp till 40.000 kr i januari 2012. Den gynnade köp av bilar med utsläpp under 50g CO₂ per kilometer. Denna premie delas ut av Transportstyrelsen.

Priset för att köpa miljöbilar har oftast varit högre än för traditionella bilar. På grund av detta har det ansetts att det behövs statliga hjälpmedel. Något som kan underlätta för folk att göra ett miljövänligt val. Ett annat statligt hjälpmedel har varit ett så kallat bonus-malus-system. Det började att gälla från juli 2018. Den ger en “bonus” på mellan 10.000-60.000 kr för bilar med låga utsläpp. Samtidigt som den ger en extra fordonsskatt, “malus”, för bilar med höga utsläpp.

Miljöbil – pros & cons

Enligt Naturskyddsföreningen så kan man inte utgå ifrån att en miljöbil nödvändigtvis är mycket bättre för miljön. Om man tar en elbil som exempel, så är det svårt uppskatta batteriernas påverkan. Vidare så tankas elbilar igenom olika elsystem som i sig kan ha höga utsläpp av växthusgaser. Därtill så kan nyproduktionen av bilen vara en stor klimatbov. Däremot kan man garantera att elbilar inte ger ifrån sig några giftiga avgaser. Dessutom så har Sverige ett elsystem med ovanligt låga utsläpp. Vilket gör att elbilar som körs i Sverige har låga utsläpp under brukningstiden. Slutligen så rekommenderar Naturskyddsföreningen elbilar, trots vissa frågetecken.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU