Skip to main content

Solenergi är energi som kommer ifrån solens ljus. Idag fångar man vanligtvis den med solceller. Andra kända alternativ är solfångare och termisk solkraft. Solceller stod under 2020 för runt 1 % av Sveriges elproduktion. Andelen globalt sett är lite högre men fortfarande ganska låg.

Världen över så ses möjligheten att fånga in solenergi som en stor del av en grön framtid. Detta då det är en förnyelsebar källa som inte släpper ut växthusgaser. Som nämnt så är solceller vanligast, de förklaras vidare nedan. De andra två, solvärmefångare och termisk solkraft, är inte lika populära. Solvärmefångare fungerar igenom att ge varmvatten, de värmer rör fyllda med vatten. Vidare så  fungerar termisk solkraft igenom exempelvis speglar. Dessa speglas effektivt mot samma punkt för att alstra värme.

Solceller

Solcellerna består oftast av halvmetallen kisel, som används som ett tunt halvledarmaterial. Det gör det möjligt att fånga solens energi och göra om den till el. När solljuset når solcellen så uppstår det en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om dessa kopplas samman med en elkabel så börjar de så kallade elektronerna att röra sig. Rörelsen, som går fram och tillbaka, är en elektrisk ström.

Nackdelar med solceller

Solceller är kända för att vara bra för miljön, men riktigt så enkelt är det inte. Själva produktionen av solceller kräver i sig stora mängder energi. Om denna energi kommer från fossila bränslen så släpper produktionen ut växthusgaser. Produktionen använder sig även av farliga ämnen.

Den vanligaste typen av solceller består av halvmetallen kiesel. Vidare så används till 9o % glas, aluminium och plast. Det är också vanligt att solceller har små mängder av exempelvis silver, tenn och bly. Dessa ämnen kan vara giftiga för naturen. Den ökade efterfrågan på solceller innebär också en ökad efterfråga på dessa ämnen. Olika initiativ världen över försöker arbeta för en hållbarare produktion. Men det finns andra initiativ tar möjligheten att tjäna mycket pengar på billiga och oansvarigt producerade solceller.

Solenergi i Sverige

Solceller börjar bli en billigare teknik världen över, även i Sverige. Faktum är att Sverige har en stor potential att kunna satsa på solceller. Landets långa sommardagar och många tak kan ge väldigt mycket energi. Dock har Sverige en ganska tuff beskattning på el som producerats i hemmet. En produktionsgräns som faktiskt höjdes under 2020 för att uppmuntra solceller. Vidare så ger förmågan att kunna producera sin egna el en chans till självförsörjning.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU