Skip to main content

För att minska bördan av sin privata energikonsumtion kan man välja att använda sig av grön el. Energikällan ska då först och främst vara förnybar, alltså från  vatten-, sol- och vindkraft eller biomassa.

Grön el i Sverige

För att öka på produktion och användning av förnybar el finns det ett stödsystem som kallas Elcertifikatsystemet. Försäljning av dessa tilldelade certifikat ger producenter av förnybar el en möjlighet att öka sina intäkter. Vidare sätter det också press på företag som handlar med el. Sedan 2012 delas denna marknad mellan Sverige och Norge. Vilket har blivit ett tidigt och gott exempel på användningen av EU:s initiativ för samarbeten. Det finns nämligen ett initiativ där EU arbetar för att länder ska samarbeta inom förnybar energi.

Bra miljöval

En märkning som Naturskyddsföreningens Bra Miljöval väljer att gå steget längre än att bara garantera förnybar energi. Genom den kan du också vara säker på att naturen tas hand om på andra sätt. Till exempel att djur, växter och människor inte far illa när verksamheter försöker komma åt de förnybara energikällorna. Exempel på skadlig inverkan som energikällor kan ha är bland annat en stor störning i vattenpassager för fiskar i samband med vattenkraftverk. Vidare kan känsliga fågelområden skadas och störas av vindkraft. Detta kan undvikas till ett pris som alternativet “Bra miljöval” beskriver som några tior extra om året för lägenhet, eller några hundralappar för de som bor i villa.

Svensk el är ofta miljövänlig, men det finns en debatt kring hur mätningarna kring detta görs. Detta beror på att Sverige ibland importerar el ifrån Finland, Tyskland, Damark och Polen. Dessa länder har bland annat kärnkraft och kolkraftverk.

Ett exempel på denna effekt är att svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på 25 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme, medan motsvarande siffra för det som kallas för nordisk elmix är 60 gram. Med ursprungsmärkt el kan denna problematik försvinna.

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst med en siffra på 1,1%, i jämförelse med EU-snittet på omkring hälften.

Exempel på källa: Naturskyddsföreningen


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU