Skip to main content

Vindkraft är en vanligt förekommande förnybar energikälla. Den används för att producera grön el. Vindkraftverk består ofta av vindturbiner med tre vingar, som kopplas direkt till en elgenerator. I Sverige har vindkraftens del av landets elproduktion ökat under de senaste åren. År 2019 låg den på 11 % för att gå upp till hela 17 % år 2020. Vindkraften är en viktig del för EUs mål på mer än 1/3 förnybar energi senast 2030.

Vindkraften i Sverige

Som nämnt så har vindkraften ökat i Sverige. Denna utveckling är ett resultat av uppsatta mål. Bland annat målet att avveckla kärnkraften och satsa på grön energi. Vidare så har landet en nationell plan på hela 100 % förnybar elproduktion till år 2040. Sedan går utvecklingen också i linje med EUs mål, 32 % senast 2030. Detta mål närmar sig Sverige sakta men säkert, mycket tack vare satsningen på vindkraft. Tillsammans med vattenkraft så täckte den förnybara produktionen 62 %.

Utvecklingen i Sverige har skett relativt snabbt. Under 2000-talet byggdes vindkraftverken ut i en rask takt. Något som inneburit att vindkraft 2016 var nära 40 gånger så mycket som år 2000.

Vindkraften i världen

Danmark har storsatsat på vindkraftverk. Redan år 1991 byggde landet världens första vindkraftpark till havs. Idag kommer runt 40 % av elproduktionen från vindkraftverk, med siffror som har rört sig närmare 50 % vid vissa mätningar.

Kina är också otroligt stora inom vindkraft. Vissa siffror visar att Kina dominerar marknaden, igenom att vara ansvariga för hela 40 % av alla vindkraftsbyggen. Exempelvis så har Kina regering investerat i den svenska vindenergin. Enligt Sveriges radio så står Kina för 1/5 av de investeringar som görs i svensk vindkraft. Vidare så har det visat sig att Kinas satsning på hemmaplan blivit något överdriven. Alltså att det helt enkelt byggts för många vindkraftverk. Så pass att konsumenter inte hinner utnyttja energin.

Vindkraft för privatbruk

Idag har intresset för att sätta upp vindkraftverk hemma ökat. Exempelvis vid sommarstugor som inte är anslutna till ett allmänt elnät. Det finns vindkartor som visar vilka platser som lämpar sig för vindkraft. Dessa tar hänsyn till den lokala omgivningen till följd av den lägre höjden som privata kraftverk har.

Ett uttryck som är vanligt i samband med förnybara energikällor är NIMBY, efter engelskans Not In My Back Yard. De allra flesta tycker att det är positivt med vindkraft, samtidigt som man inte vill ha dom nära sig.

Kritik mot vindkraft

Vindkraftverkens största utmaning är att det inte alltid blåser. Detta går att motverka med att placera ut vindkraftverk längst ett helt land. I avlånga Sverige hade detta fungerat eftersom det oftast blåser någonstans. Samtidigt så balanseras vindkraften med vattenkraft i landet. Andra åtgärder är att ”ladda” när det blåser mycket. Exempelvis ladda elbilar eller andra större batterier när det blåser som mest.

Angående djurlivet så har många fåglar skadats av vindkraftverk. Det är därför viktigt att inte bygga kraftverken där skyddsvärd natur eller skyddade arter påverkas. Till exempel är det viktigt att inte placera vindkraftverk på ställen där flyttfåglar brukar passera. Andra konflikter med djurlivet sker vid byggen på havet. Då kraftverken behöver placeras på grundområden. Platser som också är otroligt viktiga för havets liv och sjöfåglar. En lösning hade varit att placera vindkraftverk där människor redan är, istället för ute i den vilda naturen. Dock är problemet med vindkraftens buller något som gör detta otänkbart för många.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU