Skip to main content

Kött och koldioxid – kött är ett av de livsmedel som bidrar mest till klimatförändringarna. Detta då produktionen släpper ut enorma mängder med växthusgaser. Faktum är att kött och mejeriproduktionen står för cirka 14,5 % av de globala utsläppen. Vilket är en väldigt hög siffra.

Olika typer av kött

I Sverige brukar man mena rött kött när man talar om kött. Det vill säga gris, nöt, lamm eller viltkött. Ett kilo nötkött motsvarar i snitt utsläpp på 25 kg koldioxidekvivalenter. Vilket är samma sak som att köra en vanlig bil 12-15 mil. Andra typer av kött kan delas upp i kategorierna vitt, blått och grönt. Där vitt hänvisar till fågel, blått till fisk och skaldjur och slutligen grönt till de vegetariska substituten. Grönt kött innebär alltså exempelvis alternativ gjorda på soja eller bönor. Dessa är mer hållbara än det röda köttet.

Kött och koldioxid

Det finns också olika typer av rött kött som är mindre belastande för klimatet. Ett sådant exempel är KRAV märkt ekologiskt kött från Sverige. Det är mer klimatsmart då det exempelvis inte används giftiga näringsämnen i produktionen. Bland annat så är konstgödslet som används i andra sammanhang en riktig klimatbov. Vilket gör att krav märkta och ekologiska produkter är bättre för miljön. Dock innebär inte detta att man kan konsumera rött kött varje dag. Ur en klimatsynpunkt är det bättre att äta bra kött mer sällan.

Varför släpper kött ut så mycket koldioxid?

En stor anledning till köttproduktionens höga utsläpp är det stora behovet av foder. Dessutom så släpps det ut flera växthusgaser än koldioxid i samband med köttproduktionen. Vissa gaser, så som metangas, är också en betydligt mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Vilket innebär att utsläppen av metan bidrar till mer av jordens uppvärmning. Lyckligtvis släpps det inte ut lika mycket metan som koldioxid.

Svenska vegetarianer

Det är svårt att uppskatta hur många i Sverige som har valt att bli vegetarianer, bland annat till följd av ovanstående fakta. Vissa undersökningar visar på siffror mellan 0,5 till 10 %, medans andra visar 4-8 %. Dock har de senare åren inneburit att klimatfrågan diskuteras överallt. Därmed har också andelen svenskar som väljer att inte äta kött ökat medans den allmänna köttkonsumtionen minskat.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU