Skip to main content

Kina är en viktig aktör inom det internationella arbetet mot klimatförändringarna. Å ena sidan är Kina och dess ofantliga industri det land som släpper ut mest koldioxid i hela världen (2021). Dessa utsläpp är också överlägset störst, exempelvis dubbelt så stora som USAs. Å andra sidan är Kina världsledande inom hållbar utveckling.

Kina och hållbar utveckling

Kina har under de senaste åren satsat stort på hållbar utveckling. Detta har gjort att deras utsläpp per capita är mer än en tredjedel mindre än de flera industriländers. Med 1,3 miljarder människor är landet världens folkrikaste, vilket är ytterligare en anledning till Kinas betydelse för klimatarbetet.

Kina har bland annat ändrat sin ekonomiska modell, utvecklar nya transportsystem och satsar på hållbar urbanisering. Landet har också ett antal pilotprojekt som undersöker nybyggen av hållbara städer, så kallade ”eco-cities”. Vissa av dessa projekt har dock mött mycket kritik, då de fråntar mark från folk på landsbygden och minskar deras möjligheter till att fortsätta med traditionellt jordbruk.

Enligt World Economic Forum, så har Kina förändrat sin ekonomi från att ha varit helt beroende av industrier med väldigt höga utsläpp till en som rör sig mot låga utsläpp. Bland annat så har många kolkraftverk ersatts med förnybara energikällor. Trots detta är kolkraftverken fortfarande den dominerande källan. Vidare står förnybar energi enbart för runt 4 % av landets konsumtion. Landets enorma energibehov sätter dessutom stor press på naturområden för mineraler till exempelvis solpaneler. Utbyggnaden av vattenkraftverk möter också kritik då många blockerar vattenflödet till stora delar av Södra Asien. Något som kan orsaka vattenbrist och torka.

Som nämnt ovan satsar Kina också stort på utbyggnaden av landets transportsystem. Bland annat så har Kina världens största nätverk för höghastighetståg. Vidare så satsar landet stort på eldrivna fordon. Det förutspås att runt 40 % av Kinas fordon till försäljning kommer att vara eldrivna år 2030. Landet har infört policys som kräver att en viss procent av produktionen från tillverkarna behöver vara eldrivna fordon. Denna procentdel ökar varje år. Effekten av detta är enorm då Kina har den största bilmarknaden i världen.

De globala hållbarhetsmålen

När det gäller de globala hållbarhetsmålen så fokuserar Kina bland annat på att minska den extrema fattigdomen, att bygga en ”ekologisk civilisation” och att bidra till att främja globala åtgärder mot klimatförändringarna. Den ”ekologiska civilisationen” ska uppnås igenom initiativ som Kinas storsatsning på förnybara energier och arbete för att minska på föroreningar i städer.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU