Skip to main content

Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta. FNs klimatpanel IPCC fastställde år 2013 att det var “extremt troligt” att människan är den mest dominanta faktorn för den globala uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. Klimatet, som förändras naturligt över långa cykler, har förändrats betydligt snabbare till följd av ökningen av växthusgaser i atmosfären.

Klimatförändringar används ibland som synonym till global uppvärmning, men kan också peka på andra förändringar än de som sker på grund av mänskliga utsläpp.

Frågan om en global uppvärmning

Frågan kring den globala uppvärmningen har skapat mycket diskussion. Med andra ord är frågan väldigt politisk. Bland annat till följd av politiska ledare med olika intressen och förståelse för fysiken. Vidare spelar storföretagen en roll i deras påverkan på samhället. Till exempel gynnar det oljebolag att förneka människans roll i klimatförändringarna. Detta då utvinningen av fossila bränslen, som oljan, släpper ut enorma mängder växthusgaser. Industrin tjänar väldigt mycket pengar på utvinning av olja. Därmed är det ekonomiskt gynnbart att förneka eller skapa en debatt kring människans påverkan på planeten.

Vad innebär en global uppvärmning?

En global uppvärmning innebär ett signifikant varmare klimat än vad allt liv på planeten är vant vid idag. Bara en grads skillnad gör enormt stor skillnad för överlevnaden av många av jordens arter. Alltså har klimatet en stor påverkan på jordens biodiversitet. En varmare planet bidrar också till en ökning av extremt väder såsom torka, orkaner och skogsbränder. Vidare så leder dessa fenomen till en ökning av jordens flyktingar, så kallade klimatflyktingar. Detta då människor kan  tvingas att fly på grund av att de bor på en plats med exempelvis extremhetta. Med andra ord så kan en global uppvärmning orsaka flera kedjereaktioner med katastrofala konsekvenser.

Växthuseffekten

Det finns en osäkerhet kring växthuseffekten och hur mycket temperaturen kan komma att förändras. Bland annat då effekterna av en liten global uppvärmning sätter igång mekanismer för att öka uppvärmningen snabbare. Till exempel i samband med de smältande isarna och den så kallade feedbackmekanismen. Som tack vare albedoeffekten gör att smältande isar leder till större hav som drar till sig mer värme. Vidare så släpper också smältande isar ut växthuseffekten metan, som bidrar till en ökad växthuseffekt.

Minska den globala uppvärmningen

Förutom att arbeta med att minska mängden växthusgaser, som koldioxid, metan och lustgas, i atmosfären, diskuteras också andra lösningar. Exempelvis Carbon Capture & Storage, CCS. Denna teknik är till för att fånga in utsläpp av växthusgaser och förvara dom i olika utrymmen. Vidare så innebär de redan existerande växthusgaserna i atmosfären ett behov av negativa utsläpp. Detta betyder att även om vi når noll utsläpp till 2050, så behöver vi fortsätta att minska på växthusgaserna i atmosfären för att motarbeta den globala uppvärmningen.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU