Skip to main content

IPCC är en förkortning för Intergovernmental Panel on Climate Change – FN:s mellanstatliga klimatpanel. Syftet med organisationen är att sammanställa det vetenskapliga läget och därmed den nuvarande forskningen kring klimatförändringarna. Detta presenteras sedan för världen i de omfattande IPCC-rapporterna och brukar få stor uppmärksamhet i media. Framför allt är klimatpanelens syfte att presentera väl granskad forskning för beslutsfattare.

Vad är IPCC?

IPCC har funnits sedan 1988 då det inleddes genom ett samarbete mellan den meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). Organisationen består för närvarande av 195 länder som är medlemmar i antingen FN eller WMO. Under medlemmarna förgrenar sig sedan arbetet och leder till att tusentals forskare bidrar till IPCCs arbete. Dock genomför eller finansierar klimatpanelen ingen egen forskning utan inriktar sig på att utvärdera och sedan framställa relevant forskning.

Stora vetenskapliga rapporter

IPCC rapporterna presenterar generellt stadiet på det vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska kunskapsläget kring klimatförändringarna. Vidare berörs konsekvenser och framtida risker, samt rådgivning och potentiella åtgärder. Det finns olika typer av IPCC rapporter. Framför allt utvärderingsrapporterna, så kallade ”Assessment Reports” berör forskningen under en viss period. Det har släppts fem sådana rapporter, varav den sjätte – sixth assessment report (AR6) – släpptes 2022. Den ger en överblick som sträcker sig från 2014, då den senaste utvärderingsrapporten AR5 släpptes.

Andra varianter av IPCC rapporter är så kallade metod- eller special-rapporter, exempelvis ”IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C” från 2018. Rapporten är grundad på 6000 vetenskapliga artiklar och har skrivits av 91 forskare från 40 länder. Vidare har den använts i samband med Parisavtalet, som aspirerar till att hålla jordens temperatur under 1.5 °C. Det är vanligt att klimatrapporterna används som ett huvudsakligt underlag vid internationella klimatförhandlingar.

En IPCC rapport berör i synnerhet 3 områden, något som speglas i den interna uppdelningen av 3 arbetsgrupper. Den första gruppen arbetar med den fysiska och vetenskapliga grunden för klimatförändringarna. Arbetsgrupp två analyserar konsekvenserna av föregående samt anpassning och sårbarhet till dessa. Den tredje arbetsgruppen har att göra med ”mitigation of climate change” – vilket i princip innebär lindring och begränsning av effekterna.

Är man nyfiken på vilka forskare som bidrar till IPCC rapporterna från Sveriges sida kan man undersöka detta via SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för klimatpanelen och ansvarar bland annat för att nominera svenska experter till arbetet.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU