Skip to main content

Zero waste (inget skräp på svenska) hänvisar generellt till en livsstil som inte producerar något skräp. För ett företag innebär det istället ett typ av mål eller en strategi för att minska eller avverka en verksamhets avfall. Bland annat kan detta innebära att minska eller utesluta utsläpp av giftiga kemikalier, något undviks igenom att återanvända produkter istället för att skapa skräp.

Livsstilen Zero Waste

När det gäller en ”zero waste” livsstil finns det mycket att lära sig. En vanlig utgångspunkt är utformad efter sex principer: rethink – refuse – reduce – reuse – recycle – rot. Vilket på svenska betyder att man ska tänka om – avstå – återanvända – återvinna och kompostera sitt skräp. Vidare så är livsstilen mer och mer trendig världen över idag, bland annat som ett sätt för influensers att inspirera till en mer hållbar livsstil.

Ekologiskt fotavtryck

Att sträva efter en hållbar livsstil livsstil är också synonymt med att minska eller ta bort hela sitt ekologiskt fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett mått på den jordyta som krävs för mängden resurser som en människa, ett företag eller ett land förbrukar. Något som inkluderar både produktion och hantering av avfall. Med andra ord indikerar ett ekologiskt fotavtryck hur hållbar ens konsumtion är.

När det gäller zero waste för en industri (eller företag) så handlar det om en design eller hantering av produkter och processer som drastiskt minskar användandet av giftiga kemikalier. Som tidigare nämnt kan man uppnå detta igenom att se över vilka delar av produkterna som går att återanvända. Vidare kan man som företag välja att använda sig av organiskt material så mycket som möjligt. Ett företag med ett zero waste tänk ska helst inte ha någon som helst negativ påverkan på mark, vatten eller luft. Det ska inte heller påverka människor, övrig natur eller djur negativt.

Zero Waste Stockholm

I Sverige finns det en ideell förening kallad Zero Waste Stockholm som arbetar med att minska på stockholmares avfall. De arbetar utifrån principerna vägra, minska och återanvända för att inspirera till livsstilar som minskar både material- och energikonsumtion. De förespråkar bland annat reparationer av kläder och gör-det-själv hygien- och sminkprodukter.

En annan populär del av zero waste livsstilen fokuserar på köket och avfall från matlagning. Det finns mängder med tips på hur man minskar matsvinnet eller helt slutar att producera avfall i köket. Bland annat kan man använda krossade äggskal till trädgårdslandet eller som fågelmat. Även kaffesump kan användas i trädgårdslandet eller som en naturlig kroppsskrubb.

Exempel på källa: Zero Waste Stockholm


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU