Skip to main content

Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett mått på hur stor yta som krävs för mängden av jordens resurser som en människa, ett företag eller ett land förbrukar. Alltså räknar det ut arealbehovet (biokapaciteten) för en viss livsstil. Framför allt inkluderas både produktion och assimilering av avfall. Med andra ord indikerar ett ekologiskt fotavtryck hur hållbar ens konsumtion är. Därför är måttet en viktig utgångspunkt för en hållbar utveckling.

Klimatkrisen

Måttet visar att den globala konsumtionen har överutnyttjat jordens resurser sedan 1970. Detta har lett till dagens klimatkris och därmed klimatförändringarna. Bland annat till följd av avskogning, vattenbrist och en minskad biologisk mångfald. Om man ser till hela mänsklighetens ekologiska fotavtryck, visar årliga studier från Global Footprint Network hur läget ser ut. Exempelvis så inträffade ”Earth Overshoot Day” den 22 augusti 2020. Alltså markerar datumet den dag då alla jordens länder börjar att leva över planetens resurser. Till exempel så visar det att vi hade behövt 1.6 jordklot för att möta fjolårets behov.

Vidare skiljer sig fotavtrycket mycket emellan världens länder. Alltså finns det enorma skillnader i hur vi konsumerar beroende på vart vi bor. Särskilt är det i regel livsstilen i rika länder som påverkar mest. Exempelvis Sverige har ett högt EF (mer om det under rubriken nedan: ”Sveriges fotavtryck”). Andra länder med högt avtryck är Qatar, Luxemburg och USA. Ytterligare skillnader mellan länderna har att göra med hur produktiv marken är.

Earth Overshoot Day

Det så kallade Earth Overshoot Day är alltså dagen då hela mänsklighetens behov av resurser går över jordens kapacitet. Till exempel år 2021, blev denna dag den 29de juli. Det visar att jordens resurser fortsätter att förbrukas i en snabbare takt. Framför allt eftersom dagen året innan inträffade senare, den 22 augusti. Vidare räknas dagen ut på följande sätt:

Jordens Biokapacitet / Mänsklighetens Ekologiska Fotavtryck x 365 = Earth Overshoot Day

Det visar att man ska dela jordens biokapacitet, mängden ekologiska resurser som jorden kan generera på ett år, med människans EF. Därefter gångas detta med antalet dagar på ett år, 365. Slutligen blir resultatet det datum som publiceras som Earth Overshoot Day.

Vidare baseras människans tidiga Earth Overshoot Day på överkonsumtion av skogsprodukter och utsläpp av växthusgaser. Andra globala problem är missbruk av mark, med exempelvis besprutning av åkermarker. Och fiskeindustrins påfrestning för planeten spelar också en stor roll. Vi fiskar alltså betydligt mer än vad haven orkar med. Det vill säga att det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning för olika fiskarter. På grund av detta är många arter rödlistade och riskerar att utrotas om saker inte förändras drastiskt. På hemsidan för Earth Overshoot Day kan man se ett diagram på all data från 1970 och framåt. Det visar en nära rak linje uppåt av ett ökat behov av resurser. Med andra ord är människans totala konsumtion totalt ohållbar.

Hur räknar man ut ett ekologiskt fotavtryck?

Hela människans EF är som nämnt ovan alldeles för högt. Först kollar man på hur mycket resurser som har förbrukats. Sedan jämförs det med jordens egna ”regenerationsförmåga”. Det vill säga jordens förmåga att återhämta eller återbygga sig själv. Till exempel kan man kolla på konsumtion av skog. Om man tittar på världens största regnskog, Amazonas, så innebär den snabba avskogningen att hela ekosystemet med största sannolikhet snart kollapsar. Man kan se det som att skogen inte kan växa i samma takt som den blir nedhuggen.

Det kan också handla om för mycket växthusgaser i atmosfären. När människan släpper ut mycket växthusgaser så reagerar jorden med att bli uppvärmd. Jordens förmåga att återhämta sig till sin optimala temperatur har därmed påverkats negativt. Det vill säga att planetens temperatur inte längre återhämta sig från människans påverkan.

Det är bra att ha i åtanke att ett ekologiskt fotavtryck i regel beräknas med hänsyn till andra arter. Exempelvis uppslagsverket Globalis utgår från att först avsätta areal för de 30 miljoner arter som finns på planeten. Efter att skydda dessa områden beräknas människans potentiella tillgång. Vidare sätter Globalis undan 12 % för att ytterligare beskydda mångfalden.

Ekologiskt fotavtryck för Sverige

Sverige är ett målande exempel för ett EF. Det skulle behövas runt 4 jordklot om alla levde en genomsnittlig svensk livsstil. Under 2021 beräknas nämligen att Sverige går över jordens resurser redan den 6 april. Något som kallas för ”Country Overshoot Day”. Detta placerar oss i toppen av världens länder med högst ekologiskt fotavtryck per person. Bland annat beror detta på en hög energikonsumtion och ett stort antal fossildrivna bilar per capita. Sveriges avtryck inkluderar svensk produktion både inom landet och utanför.

Andra anledningar till att det svenska fotavtrycket är så högt är att svenskar i snitt har stora boenden och privata bilar. Detta hör givetvis ihop med ovanstående, då det resulterar i ett högt energibehov och mycket bränsle. Man kan också koppla samman det med lantbruket och köttkonsumtionen. Detta då flera delar av köttproduktionen kräver mycket energi. Till exempel så ger odlingsmarken ifrån sig koldioxidutsläpp.

Vidare konsumerar vi mycket trä och papper. Något som hör ihop med utsläpp från skogsbruk. Man räknar på det så kallade ”Skogsproduktfotavtrycket”. Detta avtryck räknar hur mycket bränsleved, pappersmassa och virke som svenskar använder.

Minska ett ekologiskt fotavtryck

Som medborgare kan man se över hur mycket energi man konsumerar. Framför allt går den att minska på igenom att se över hemmets elkonsumtion och välja att åka mer kollektivt. Vidare hjälper det att minska eller sluta med flyg- och bilresor. Ytterligare saker man tänka på har att göra med mat. Först och främst gäller det att försöka äta mindre kött. Även att välja bättre, mer hållbart och lokalt kött gör en stor skillnad. För en hållbar matkonsumtion är det i regel viktigt att försöka handla lokala produkter. Dessutom är det viktigt att välja ekologiska varor (om man har den ekonomiska möjligheten) för att inte bidra till att skada naturen ytterligare.

Klimatfotavtryck

Ett EF skiljer sig från ett klimatfotavtryck (alt. klimatavtryck) då det som nämnt indikerar den ekologiska yta som behövs för en viss livsstil. Klimatavtrycket visar istället på det totala utsläppet av växthusgaser. Vidare är det vanligare att testa sitt personliga klimatavtryck än det ekologiska fotavtrycket. Dock beblandas ofta indikatorerna då klimatkalkyler kan visa på hur stor yta en livsstil behöver. Givetvis går det också att hitta specifika tester för just ekologiskt fotavtryck online.

Minska det ekologiska fotavtrycket globalt

Slutligen så kan man på Earth Overshoot Days hemsida läsa om initiativet “movethedate” (#movethedate). På svenska betyder det “flytta datumet”. Framför allt handlar det om en global rörelse som följer människors klimatarbete världen över. Till exempel kan man läsa om stora som små åtgärder som görs för att motarbeta människans överkonsumtion.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU