Skip to main content

Matens klimatpåverkan skiljer sig beroende på vad invånarna i ett land äter. Till exempel då vissa länder äter betydligt mindre kött (resursintensivt) medans andra äter mer. Om man ser till Sverige som exempel, så står den svenska livsmedelshanteringen för stora utsläpp. Det vill säga hela 50 % av övergödningen och hela 20-25 % av Sveriges totala klimatpåverkan.

Livsmedelsproduktionen släpper också ut mycket gifter i naturen. Detta kan ske igenom konstgödsel och artificiella bekämpningsmedel. Vidare så är denna sektorn en av världens mest krävande gällande vatten.

Matsvinn

Omkring 30% av svenska hushålls klimatpåverkan är orsakad av maten vi äter och slänger. Varje svensk slänger i snitt 1 kilo mat i veckan. Andra siffror från Naturvårdsverket visar på hela 97 kilo per person och år. Vidare så är maten vi konsumerar påfrestande för naturen olika mycket. Framför allt rött kött har en enorm klimatpåverkan till följd av att produktionen kräver många resurser.

Matsvinn sker längst hela produktens livscykel. Alltså vid produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan. Till exempel så skapas det matsvinn redan vid tillverkningen. För att följas av matsvinn i leveransen, i butikerna och på restaurangerna. Sedan givetvis också vid hushållen. Matsvinnet kan vara allt ifrån 10 till 50 % beroende på vilken produkt det är.

Minska matens klimatpåverkan

Det viktigaste för att minska matens klimatpåverkan är att konsumera medvetet. Köp bara det du behöver och använd allt du har. En annan lika viktig del är att köpa varor som inte överbelastar miljön. Till exempel så kan man välja KRAV-märkta och ekologiska varor. Framför allt gällande kött är det viktigt att välja lokalt (från Sverige) och ekologiskt. Vidare så är ett huvudskäl till att välja ekologiskt att det inte används konstgödsel. Denna typ av gödsel är otroligt krävande för miljön.

Andra saker att tänka på är att äta lokalt. Eftersom transporten av livsmedel är en stor klimatbov. Även utsläppen från olika förpackningar och diverse tillsatsämnen spelar roll. Det bästa man kan göra för miljön är att äta lokalt producerade och ekologiska varor. Vidare så är en huvudregel att försöka äta efter säsong. Så som svenska äpplen under hösten. Till exempel så kan äpplen från Nya Zeeland ha 5 gånger så stor klimatpåverkan som de svenska. Därför så spelar platsen som matvaran har producerats på en stor roll.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU