Skip to main content

Younger Dryas är en kall tidsperiod under den senaste istiden, alltså för cirka 12 800 – 11 700 år sedan. På svenska kallas perioden för ”yngre dryas”. Perioden är viktig i samband med jordens pågående klimatförändringar. Bland annat visar den hur förändringar i Atlantens strömmar, som transporterar värme till norr, kan bidra till betydligt kallare vintrar i länder som Sverige.

Golfströmmens betydelse för klimatet

Den Nordatlantiska strömmen (en av två av Golfströmmens grenar) ute i världshavet Atlanten, säkerställer att stora mängder värme transporteras till Nordeuropa. Att den fortsätter fungera som normalt är otroligt viktigt för det milda klimat som kännetecknar Nordeuropa.

En ökad nederbörd och smältvatten från de snabbt smältande isarna kan påverka transporten av värme till norr. Med andra ord riskerar klimatförändringarna, som bidrar till smältande isar, att skapa betydligt kallare vintrar i Sverige. En annan konsekvens är värmeböljor och torka under sommarmånaderna. Detta kan forskare misstänka igenom att undersöka perioden Younger Dryas.

Younger Dryas

Perioden kännetecknas av att man tror att stora mängder smältvatten åkte ut i Atlanten från Nordamerika. Effekten från detta påverkade strömmarna i Atlanten så pass att det regionala klimatet blev flera grader kallare i runt 1000 år. Med andra ord, så påverkade den stora mängden färskvatten det salta havsvattnet till den punkt att cirkulationen av värme minskade eller stannade upp.

Yngre Dryas tros alltså ha påverkat så klimatet på den landyta som idag kallas Sverige blivit kallare. Detta medans klimatet runt ekvatorn blivit betydligt varmare. Eftersom värmen som egentligen skulle transporterats med golfströmmen istället stannade kvar.

Klimathistorians betydelse idag

Enligt SU kan man idag se försvagningar i Golfströmmen. Det visar en studie som publicerats i Nature Communication. Detta skedde också vid perioden Younger Dryas för 12.000 år sedan. Som resulterade i kalla vintrar, värmeböljor och sommartorka. Med andra ord ett betydligt mer extremt klimat. Vidare så innebär en försvagning av Golfströmmens transport av varmt havsvatten att fler högtrycksområden bildas. Det är därför som förändringarna också kan leda till värmeböljor i framtiden.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU