Skip to main content

Med jordens klimat menas hur vädret har sett ut under en längre tidsperiod. Klimatet undersöks genom att kolla på vädrets mönster över exempelvis en 30-årsperiod. Med andra ord så varierar klimatet över decennier.

Klimat eller väder

Ibland misstas klimatet för att vara samma sak som väder. Till skillnad från klimatet så handlar vädret istället om en kort tidsperiod. Exempelvis hur mycket sol det kommer att vara på en viss plats under en viss dag. Vädret varierar alltså från dag till dag. Därmed växlar vädret betydligt snabbare än klimatet.

De pågående klimatförändringarna har skapat diskussioner kring väder och klimat. Detta då några menar att extrema väderförhållanden, som bränder eller översvämningar, har orsakats av människans påverkan på klimatet. Till skillnad från andra som då påstår att dessa händelser är enskilda väderhändelser. Dock är det ett faktum att mänsklig aktivitet har kommit att bli en påverkande faktor för jordens klimat. Alltså ändrar mänskliga aktiviteter sakta med säkert på klimatet.

Bland annat beror det på människans utsläpp av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Vidare påverkar mänskliga utsläpp ozonlagret, vilket i sig släpper in mer skadlig UV-strålning från solen. Andra delar har att göra med cirkulationen i havet. Eftersom de smältande isarna orsakas av det varmare klimatet som orsakas av oss, så bidrar vi till en förändring i havets cirkulation. Detta då en ökning av sötvatten i saltvattnet kan påverka strömmar som Golfströmmen.

Klimatets historia

Klimatet har studerats av människor i över 150 år. Bland annat har man dokumenterat nederbörd, lufttryck och medeltemperaturer. Tack vare detta går det att fastställa att klimatet har förändrats under de senaste 150 åren. Jordens genomsnittliga temperatur har ökat med cirka 1 grad Celsius sedan övervakningen började. Framför allt har denna uppvärmning skett till följd av människans utsläpp av växthusgaser.

Till följd av ovanstående kan forskare säga att klimatet har förändrats utöver vad som kan anses vara naturligt. En ökning på 1°C från 1850 till idag räknas som en hastig och avgörande förändring. Bara en grad leder till stigande havsnivåer, smältande isar och förändrade mönster i regnet. Vilket i sig har flera kedjereaktioner. Bland annat översvämningar i världens kuststäder. Eller ett ännu varmare klimat eftersom isarna smälter och jordens albedoeffekt minskar.

Trots att det kan vara missvisande att koppla en enskild extrem väderhändelse till klimatförändringarna, så som en orkan eller brand. Så visar så kallade klimatmodeller att klimatförändringarna leder till mera extremt väder.

En global medeltemperatur som ökar med bara 1 grad Celsius skapar bättre förutsättningar för till exempel värmeböljor och översvämningar. SMHI menar att klimatförändringarna syns i ökningen av katastrofala väderhändelser världen över.

Jordens klimat-zoner

För övrigt så brukar man dela upp planetens klimat i fyra olika klimatzoner: den tropiska zonen, de subtropiska zonerna, de tempererade zonerna och polarzonerna. Den tropiska zonen ligger närmast ekvatorn och kännetecknas av ett varmt klimat med stora regnskogar. Den andra zonen, den så kallade subtropiska, ligger en bit bort från ekvatorn och har långa varma somrar och milda vintrar. Vidare finns det den tempererade klimatzonen, med fyra årstider. Till exempel Sveriges klimat. Slutligen har vi polernas zon, där det i regel är kallt året runt. Dessa zoner kommer troligen förändras och är inte permanenta ur ett längre tidsperspektiv.

Källor: SMHI


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU