Skip to main content

Trädplantering har länge varit ett populärt sätt att klimatkompensera. Man planterar träd eftersom de kan binda växthusgasen koldioxid. Därmed kompenserar man för personliga eller allmänna utsläpp. Effekten uppnås genom att träden i samband med fotosyntesen suger upp koldioxid (men också vatten och solenergi) som omvandlas till syre och druvsocker. Denna koldioxid lagras sedan i trädet så länge som det fortfarande är vid liv.

Fördelar med träd

Träden binder alltså koldioxid. Ett annat ord för detta är kolsänka. Bland annat därför är skogarna otroligt viktiga för jordens klimat. Vidare så förbättrar trädplantering den lokala marken. Framför allt om den är utarmad. Det kan också motverka erosionsproblem och förbättra ett områdes biologiska mångfald. Dessa effekter uppnås särskilt om trädsorterna väljs med omsorg för sin positiva miljöpåverkan. Ett viktigt alternativ eller komplement till trädplanering som klimatkompensation är att kämpa mot avskogning. Man kan exempelvis stäva mot en politik där skogsägare blir ersatta för att skydda skogen istället för att hugga ner den.

Träd ger också sociala effekter som är väldigt positiva. Mer än att de binder koldioxid och ger oss syre. Träden kan också ge försörjning till lokala familjer genom att ge frukt till föda och försäljning. Också virke och foder till djur kan komma ifrån träden.

Trädplantering som klimatkompensation

En kritik mot att plantera träd som klimatkompensation är att effekten bara kvarstår så länge som trädet står kvar. Eftersom kolet inte försvinner utan bara är uppbundet. Vilket leder till att koldioxiden till stora delar släpps ut igen om trädet brinner eller huggs ner. Vissa menar därför att trädplantering främst ska ses som ett sätt att köpa sig tid så länge som trädet agerar kolsänka. Något som är välbehövt då dagens mängd koldioxid behöver minska drastiskt.

En annan kritik gäller trädplantering som en billig klimatkompensation i fattigare länder. Detta då vissa projekt har haft svårt med långsiktigheten. Till exempel har det varit svårt att hålla träden vid liv. Medans stödet från olika hjälporganisationer minskats eller avslutats.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU