Skip to main content

Att klimatkompensera har skapats i samband med utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Att klimatkompensera innebär att arbeta för att fånga in de växthusgaser som man har släppt ut. Bland annat kan man göra detta igenom att planera träd. Man kan också välja bort flygresor och resa med tåg om man behöver resa långa avstånd.

Vidare så kan företag klimatkompensera igenom att sponsra grön utveckling. Det finns globala funktioner för detta, så som handeln med utsläppsrätter.

Att klimatkompensera som privatperson

Att klimatkompensera som privatperson innebär ibland att avstå från saker man egentligen hade gjort. Som exemplet ovan där man väljer att åka tåg istället för att flyga. Andra exempel är att avstå från att äta mycket av vissa resurskrävande varor, så som rött kött. Det hade varit mer hållbart om denna vara gick tillbaka till att vara en lyxprodukt. Alltså att man äter det vid speciella tillfällen.

Man kan också arbeta aktivt med att klimatkompensera sina egna utsläpp. Exempelvis igenom att plantera träd eller ta hand om en biodling. En positiv effekt av att individer börjar att klimatkompensera kan vara att fler blir påverkade i en positiv riktning. Detta kan sätta press på politiker och resultera i en bättre miljöpolitik.

Att klimatkompensera som företag

Även företag kan klimatkompensera. Detta kan de göra igenom deras så kallade CSR-arbete. Vilket står för “corporate social responsibility“. Företag kan också lockas till att föra en mer hållbar produktion om konsumenter söker efter hållbara produkter. Idag är det allt fler företag som klimatkompenserar för sina verksamheter. Det kan då innefatta hela verksamheten eller utvalda delar. Till exempel leveranser, personalens resor, produktion av varor eller särskilda tillställningar, så som en årlig kickoff. Det finns helt enkelt mycket som man kan göra som företag.

Kritik mot att klimatkompensera

Klimatkompensering är en omdebatterad aktivitet som har fått både positiva och negativa reaktioner. Vissa menar att det bara är som ett plåster på såret, vilket innebär att skadan fortfarande finns kvar. Till exempel när företag klimatkompenserar igenom att plantera träd och fortsätter att släppa ut enorma mängder CO2. Annan kritik har att göra med utsläppsrätterna för länder och företag. Då den rika delen av världen betalar för projekt i den fattiga delen av världen. Så att den fattiga delen minskar utsläppen medans den rika kan fortsätta. Detta förhållningssätt har kritiserats för att vara imperalistiskt och i kolonialismens anda.

Investera i klimatkompensation

Det är viktigt att investera i projekt för klimatkompensation som faktiskt gör skillnad. Det måste till exempel finnas en långsiktighet i projekten och de beräknade besparade utsläppen. Som att säkerställa att träd planteras utan risken att sedan huggas ner några år senare.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU