Skip to main content

På engelska står CSR för Corporate Social Responsibility. Något som på svenska kallas för ”företagens samhällsansvar”. I Sverige innebär CSR att företag frivilligt arbetar med att bidra till ett bättre samhälle. Bland annat igenom att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Vidare handlar det generellt om verksamheter i eller i relation till något utvecklingsland, detta eftersom att problemen som CSR jobbar med ofta är mer synliga i fattigare länder.

Grundpelarna i CSR

CSR är alltså en idé kring att företag bör ta ansvar. Det visar sig inte bara i arbetet med sociala och miljömässiga frågor, utan också ekonomiska. Med andra ord kan ett företags samhällsansvar delas upp i tre delar. Dessa är ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Idag går detta väl i linje med FNs globala mål för hållbarhet. Bland annat därför blir CSR en självklar del i ett hållbart företagande.

En annan viktig del av CSR är det etiska ansvarstagandet. Det vill säga vilka värderingar som företaget har. Vidare är det också vanligt att prata om mänskliga rättigheter, frågor inom arbetsrätt och korruption. Framför allt när företag visar hänsyn eller jobbar aktivt med dessa delar så arbetar de alltså med deras CSR. Med andra ord så utvecklar företag sina affärsmodeller för att uppnå en mer hållbar verksamhet.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande innebär att ett företag ska arbeta med effekterna som det kan ha på människor. Det finns olika globala överenskommelser och konventioner som vägleder detta arbete. Exempelvis så arbetar man med FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Ett annat exempel är ILOs kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Miljömässigt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande handlar både om företagets arbetsmiljö och att det ska minska sin miljöpåverkan. Till exempel att ett företag minskar sina utsläpp. Vid en produktion innebär detta både före, under och efter produktionen. Med andra ord hela en produkts livscykel. Vidare kan det handla om att inte arbeta med farliga kemikalier. Man kan också se över en varas transportsträcka. En annan del kan vara att produktionen framställs med grön energi.

Ekonomiskt ansvarstagande

Ett ekonomiskt ansvarstagande handlar om företagets sätt att bedriva sina affärer. Till exempel så är det viktigt att det är lönsamt för att möjliggöra socialt och miljömässigt ansvar. Ett ekonomiskt ansvarstagande kan också vara att motarbeta korruption.

Mer om Corporate Social Responsibility

Stora företag erbjuder ofta officiella CSR-rapporter på deras hemsidor. Något som görs för att erbjuda kunden en insyn i deras verksamhet. Till exempel Oatly släppte en CSR rapport senast 2019. Slutligen så är en annan intressant detalj att Indien har gjort CSR obligatoriskt för större företag. Denna lag kom år 2014 och innebär att företag behöver lägga 2 % av deras inkomst på deras samhällsansvar.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU