Negativa utsläpp innebär att växthusgaser fångas in, sugs upp eller lagras så att de inte har skadlig inverkan på klimatet. Förutom de viktiga sänkningarna av mängden växthusgaser (till exempel koldioxid, metan och lustgas) som det arbetas hårt för på vissa håll diskuteras också mindre konventionella lösningar som dessa för att minska global uppvärmning.

Exempel på åtgärder är den grupp av tekniker som benämns som CCS, Carbon Capture & Storage, vilket skulle tillåta negativa koldioxidutsläpp från vissa processer. Enligt många forskare är processen så långt gången att negativa utsläpp är ett måste för att kunna nå Paris-avtalets tvågradersmål. Lagring och transport är redan ganska väl beprövade, men inga projekt har ännu kommit igång i full skala som innefattar alla steg från avskiljning till övervakning av den lagrade koldioxiden. Internationella energiorganet, IEA, pekar på att det år 2050 behöver lagras omkring 6 000 miljoner ton koldioxid årligen, en andel på 12% av de samlade klimatåtgärderna för att uppnå tvågradersmålet.

Mer naturliga ansatser till negativa utsläpp skulle kunna vara att bygga mer med biomassa, skogsplantering och plantering av alger eller tillsats av näringsämnen i vatten så att mängden växtplankton ökar.

Vissa forskare kritiserar den utsträckning som negativa utsläpp diskuteras, eftersom det kan leda till att människor är mindre benägna att göra skillnad i sin egna livsstil idag och i stället lita på att framtida teknik kommer lösa problemen.

En del av de åtgärder som föreslås för negativa utsläpp gränsar till det som kallas geoengineering, men skillnaden brukar ligga i att de flesta insatser för negativa utsläpp inte sker i så stor skala. Det finns en erkänd skepsis till geoengineering eftersom det gäller extremt komplexa, globala frågor som det finns relativt begränsad kunskap om. Ytterligare besvär tillkommer eftersom det inte skulle vara odelade fördelar, utan vissa länder tvärtom eventuellt skulle missgynnas av effekterna. Något som har beskrivits som en nutida forma av ”klimatkolonialism” där norra halvklotets behov prioriteras över det södras.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu