Miljöbil är en term för bilar som har mindre negativ påverkan på klimatet, till exempel genom att släppa ut mindre miljöfarliga ämnen som koldioxid och skadliga partiklar. Eftersom transporter är en av de stora utsläppskällorna har det i arbetet att sänka utsläppen blivit relevant att skapa en definition av vad som räknas som miljöbil för att kunna få människor att använda dessa bilar i större utsträckning.

Miljöbilar är vanligen hybrid-, el-, gas- eller etanolbilar, men kan också i vissa fall vara dieselbilar eller vanliga bensinbilar. Olika länder, organisationer och myndigheter har olika definitioner för vilka utsläppsnivåer som är tillåtna för att klassas som miljöbil. En vanlig definition är EU:s standard, där till exempel den högsta kategorin, Euro 6, förutsätter att bilen släpper ut högst 50g koldioxid per kilometer för dieselbilar och 100g för bensindilar.   

Olika typer av incitament för att öka försäljning av miljöbilar har förekommit i Sverige. Från 2009 infördes en miljöbilspremie på 10 000 kr, följt av en femårig befrielse från fordonsskatt 2010. I januari 2012 infördes en supermiljöbilspremie på upp till 40 000 kr för bilar med utsläpp under 50g koldioxid per körd kilometer, där Transportstyrelsen har uppdraget att dela ut premien.

Priset för att köpa miljöbilar har ofta legat högre än för traditionella drivmedel och det har därför ansetts behöva statliga incitament för att göra ett miljövänligt val. Ett tecken på detta är att det för juridiska personer är mellanskillnaden mellan miljöbilen och “närmast jämförbara bil” som avgör storleken på premien.

Ett bonus-malus-system, gällande från juli 2018, har dessutom börjat bestraffa bilar med höga utsläpp genom extra fordonsskatt. Mellan 0-60 gram koldioxid per kilometer ges en bonus på upp till 60 000 kr (60 000 kr minus 833 kr per gram koldioxid som bilen släpper ut), mellan 60-95 gram ges ingen bonus och för bilar med utsläpp över 95 gram per kilometer ökar fordonsskatten med 82 kr/gram, som i stället blir 107 kr/gram efter 140 gram.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu