Allt fler är övertygade om den negativa påverkan deras utsläpp av CO2, koldioxid, och andra växthusgaser har på vår planet. Kompensation av koldioxidutsläpp kan ske genom flera former, till exempel kan skog planteras, el som produceras med hjälp av olja och kol kan bytas ut mot förnyelsebara alternativ som solceller eller vattenkraftverk. Ett flertal sådana tjänster erbjuds online och det går att kompensera för enskilda handlingar eller på månatligt basis.

En positiv effekt av individers beslut att koldioxidkompensera är att den visar individers vilja till att avstå från något för miljöns skull. Detta kan i sin tur sätta högre press på politiker och visa att det finns väljare som vill ha modiga politiska beslut i klimatfrågor. Även företag kan lockas till att ta mer hänsyn till sina utsläpp som en CSR-åtgärd, eller se nya marknader skapas med fler klimatmedvetna konsumenter.

För olika människor kommer olika delar av livsstilen vara den som bidrar till mest utsläpp av CO2. För många är det bilägande, boendet, andra resor och maten som representerar de största bitarna som kan behöva koldioxidkompenseras.

Ett annat sätt att klimatkompensera kan vara att köpa utsläppsrätter, till exempel inom EU:s system för utsläppsrätter, EU Emissions Trading System, men sen välja att inte använda dem. På det sätter blir det mindre totala okompenserade utsläpp.

Förutom koldioxid finns det andra växthusgaser som släpps ut i mindre volym men är mer potenta, det vill säga lika stor mängd utsläpp skadar klimatet betydligt mer. Exempel på detta är metangas, CH4, som har 25 gånger så stor påverkan per enhet som CO2. Det ska i sammanhanget nämnas att metangas stannar kvar en kortare tid i atmosfären. Även lustgas, N2O, är en extremt kraftig växthusgas med en faktor på 298 jämfört med koldioxid, men som lyckligtvis inte släpps ut i så stora mängder. Eftersom flera olika gaser bidrar till samma effekt är det viktigt att alla räknas med när kalkyleringar görs för att utsläppskompensera.  

Essentiellt vid koldioxidkompensation är att projekten faktiskt tar det ansvar de utger sig för. Till exempel måste det vara säkert att inte projekten hade genomförts ändå även utan pengarna från klimatkompensationen. Viktigt är också att säkerställa att projekten kan ansvara för att begränsa utsläppen över en längre tid, som att säkerställa att träd som planterats inte senare huggs ner och släpper ut den koldioxid som betalts för att förvaras.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu