Skip to main content

Utsläpp av CO2, koldioxid, och andra växthusgaser har en negativ påverkan på vårt optimala klimat. Därför finns det initiativ som vill kompensera CO2. Till exempel är det vanligt att plantera skog och att ställa om till grön el. Det finns också tjänster som erbjuder kompensation online. Bland annat olika resor kan klimatkompenseras.

Det positiva med att kompensera CO2 har till exempel att göra med att individer avstår något för miljöns skull. Därmed kan det sättas högre press på politiker. Även företag kan påverkas positivt och börja att minska med sina utsläpp igenom deras CSR. Detta då de kan se fördelarna med att fler och fler konsumenter är klimatmedvetna.

Kompensera CO2

För olika individer är det också olika vilken del av ens livsstil som bidrar till höga CO2 utsläpp. Exempelvis är det vanligt med bilägandet, boendet, resor och mat. Ett annat sätt att klimatkompensera kan vara att köpa utsläppsrätter. Till exempel inom EU:s system för utsläppsrätter, EU Emissions Trading System. Företag kan också välja att köpa utsläppsrätter för att sedan inte använda dom.

Kompensera för övriga växthusgaser

Det finns också andra växthusgaser att kompensera för. Till exempel metangas, CH4, har 25 gånger större påverkan per enhet än koldioxid. Dock släpps denna gas ut i en mindre mängd. Även lustgas, N2O, är en extremt kraftig växthusgas med en faktor på 298 jämfört med koldioxid.  Lyckligtvis släpps inte denna gas ut i lika stora mängder. Eftersom flera olika gaser bidrar till samma effekt är det viktigt att alla räknas med i kalkyleringar som syftar att “kompensera”.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU