Allt fler är övertygade om den negativa påverkan deras utsläpp av växthusgaser har på vår planet, och väljer därför att klimatkompensera dessa. Kompensation kan ske genom flera former, till exempel kan skog planteras eller så kan el som produceras med hjälp av olja och kol kan bytas ut mot förnyelsebara alternativ som solceller eller vattenkraftverk.   

En positiv effekt av individers beslut att klimatkompensera är att den visar individers vilja till att avstå från något för miljöns skull. Detta kan i sin tur sätta högre press på politiker och visa att det finns väljare som vill ha modiga politiska beslut i klimatfrågor. Även företag kan lockas till att ta mer hänsyn till klimatet som en CSR-åtgärd, eller se nya marknader skapas med fler klimatmedvetna konsumenter.

Eftersom flygresor är en av de enskilda aktiviteter som släpper ut mest koldioxidekvivalenter har vissa researrangörer valt att erbjuda möjligheten till klimatkompensation när flyg bokas.

Bilens utsläpp är för många svenskar en av de största utsläppsposterna, därför ger klimatkalkylatorer ofta möjligheten att utreda din bils växthusgasutsläpp genom parametrar som modell, produktionsår och hur mycket du använder den till kortare eller längre resor.

Det är allt fler företag som klimatkompenserar sin verksamhet. Det kan då innefatta hela verksamheten eller utvalda delar som till exempel leveranser, personalens resor, produktion av varor eller särskilda tillställningar som en årlig kickoff.

Klimatkompensering är en omdebatterad aktivitet som har mött både kritik och presenterats som lösning för att nå lägre utsläpp som individer. Vissa menar att det kan vara ett sätt att köpa sig fri från sina klimatsynder, en modern form av avlatsbrev, i stället för att faktiskt dra ner på sina egna CO2-utsläpp. En annan kritik är att lösningen på detta globala problem skulle vara att den rika delen av världen betalar för projekt i fattigare länder som ska dra ner på de totala globala utsläppen, ett förhållningssätt som för tankarna till både kolonialism och imperialism.

Något som de allra flesta dock är överens om är att det är bättre med en klimatkompenserad aktivitet än en som inte är det, allt annat lika.

Det är viktigt att investera i projekt för klimatkompensation som faktiskt gör skillnad. Till exempel måste det vara säkert att inte projekten hade genomförts ändå även utan pengarna från klimatkompensationen. Det måste också finnas en långsiktighet i projekten och de beräknade besparade utsläppen, som att säkerställa att träd som planterats inte senare huggs ner och släpper ut den koldioxid som betalts för att förvaras.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu