Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta, men hur kan vi som privatpersoner göra för att vara en klimathjälte som drar vårt strå till stacken för att vända utvecklingen?

Eftersom transporter är en av de stora utsläppskällorna har det i arbetet att sänka utsläppen blivit relevant att skaffa en bil som släpper ut mindre koldioxid och skadliga partiklar

Andra väljer att skippa bilen helt och hållet, och förlitar sig i stället på kollektivtrafik, cykel och gemensamt ägande i bilpooler.

De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär en tiondel av våra utsläpp, denna påverkan är alltså på en nivå jämförbar med alla personbilar i Sverige. Detta är dock ett genomsnitt, och med flera längre flygningar per år blir andelen mycket högre än 10%.

Att vara vegetarian är en annan god insats för klimatet. Eftersom mat är en stor del av individers utsläpp brukar en viktig del för att dra ner på klimatpåverkan vara att fokusera på vilken kost individen har. Animalieproduktionen utgör hela 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser, och oavsett var och hur maten har producerats kommer den  stora delen av utsläppen från att det går åt mycket mark till foderproduktion.

Vissa enskilda handlingar är väldigt koldioxidintensiva, vilket gör att många väljer att klimatkompensera dessa. Kompensation kan ske genom flera former, till exempel kan skog planteras eller så kan el som produceras med hjälp av olja och kol kan bytas ut mot förnyelsebara alternativ som solceller eller vattenkraftverk. Det går också att gå steget längre och klimatkompensera hela sin livsstil för att kunna leva koldioxidneutralt. Klimatkompensering är en omdebatterad aktivitet då vissa menar att det kan vara ett sätt att köpa sig fri från sina klimatsynder. Något som de allra flesta dock är överens om är att det är bättre med en klimatkompenserad aktivitet än en som inte är det, allt annat lika.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu