Skip to main content

Ordet klimathjälte är till för personer eller till och med företag som gör någonting ovanligt bra, eller bara bra, för miljön. Nedan följer tips på hur man kan göra för att bli en klimathjälte. Framför allt gäller det att aktivt bekämpa den globala uppvärmningen som orsakats av människan. Detta kan man göra igenom att minska på sitt klimatavtryck.

Ett annat ord för klimathjälte är miljöhjälte. Organisationen WWF utser varje år “årets miljöhjälte” i Sverige.

Privatperson som klimathjälte

Som privatperson kan man tänka på att minska sin del av utsläppen av växthusgaser. Detta går att göra på många olika sätt. Exempelvis kan man tänka på sin privata användning av fordon. Eftersom transporter är en av de allra största utsläppskällorna. Man kan åka mera kollektivt och därmed välja tåg istället för bil. Ett annat alternativ är att skippa en egen bil helt och hållet. Och därmed förlita sig på kollektivtrafik, cykel och gemensamt ägande i bilpooler.

En annan viktig del är flygtrafiken. De samlade koldioxidutsläppen från flyg i Sverige står nämligen för ungefär en tiondel av landets utsläpp. Detta är dock ett genomsnitt, flera längre flygningar per år ger en mycket högre påverkan än en tiondel. Detta är jämförbart med utsläppen från alla Sveriges gemensamma personbilar.

Förändra din kost

Att äta mindre kött påverkar också klimatet. Därför är det en viktig insats när någon väljer att bli vegetarian. Produktionen av djur och mejeriprodukter står för 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. Oavsett var och hur maten har produceras så kommer den stora delen av utsläppen från att det går åt mycket mark till att producera foder åt djuren. Detta går att motarbeta igenom att bli vegetarian eller att äta viltkött. Dock gäller inte detta fisk, då fisket generellt är en riktig miljöbov. Ett undantag här är det privata fisket, alltså när man som privatperson fiskar sin egen fisk (på villkoret att det inte är någon rödlistad eller fridlyst fisk). Som vegetarian är det också viktigt att tänka på att även denna kost ställer höga krav på miljön och åkrarna.

Läs vidare på miljöpåverkan och klimatkompensation för att få flera tips.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU