För att minska bördan av sin energikonsumtion går vissa över till att använda sig av grön el. Energikällan ska då först och främst vara förnybar, alltså från biomassa alternativt vatten-, sol- eller vindkraft.

För att öka på produktion och användning av förnybar el finns det ett stödsystem, Elcertifikatsystemet. Försäljning av dessa tilldelade certifikat ger producenter av förnybar el en möjlighet att öka sina intäkter, och sätter också press på företag som handlar med el. Sedan 2012 delas denna marknad mellan Sverige och Norge, ett tidigt och gott exempel på användning av EU:s samarbetsmekanismer i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi.

En märkning som Naturskyddsföreningens Bra Miljöval väljer att gå steget längre än att bara garantera förnybar energi. Genom den kan du också vara säker på att naturen tas hand om på andra sätt, till exempel att djur, växter och människor inte far illa för att komma åt de förnybara energikällorna. Exempel på skadlig inverkan som energikällorna annars kan ha är att fiskar saknar vattenpassager på grund av vattenkraft, eller att känsliga fågelområden störs av vindkraft. Detta kan undvikas till ett pris som de beskriver som några tior extra om året för lägenhet eller några hundralappar för de som bor i villa.

Svensk el är ofta miljövänlig, men det finns debatt kring hur mätningar ska göras eftersom det ibland importeras el från Finland, Tyskland, Danmark och Polen. Ett exempel på denna effekt är att svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på 25 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme, medan motsvarande siffra för det som kallas för nordisk elmix är 60 gram. Med ursprungsmärkt el kan denna problematik försvinna.

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst med en siffra på 1,1%, i jämförelse med EU-snittet på omkring hälften.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu