I ambitionen att motverka klimatförändringar börjar många sätta datum för när en verksamhet eller ett område ska klara sig utan fossila bränslen, att vara fossilfria.

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst i Europa med en siffra på 1,1%, i jämförelse med EU-snittet på omkring hälften. Denna siffra består till stor del av hög användning av kärnkraft både för Sverige och Frankrike, som ligger lägst i Europa.

Fossila bränslen har fått sitt namn då de består av växter och djur som blivit liggande på bottnen av hav och sjöar. Genom miljontals år av tryck och höga temperaturer har resterna komprimerats till kol, olja och naturgas. Även idag fortsätter det att bildas fossila bränslen, men eftersom de tar miljontals år för att bildas så konsumerar vi dem i en takt som gör att de snart kommer ta slut, och bidrar starkt till växthuseffekten på vägen.

Ett fosilfritt bränslealternativ till diesel som uppkommit är HVO, vilket står för hydrerad vegetabilisk olja. Den framställs genom vätebehandling av till exempel slaktavfall och är kemiskt lik diesel, vilket är en fördel då en stor del av dagens fordonsflotta redan kan använda drivmedlet. HVO uppges kunna sänka koldioxidutsläppen med 50-90%. Biodiesel som det också kallas har dock fått kritik för att inte minska de giftiga utsläppen av kväveoxid och partiklar. Tidigare var det även vanligt med palmolja i biodiesel, men i 2017 kom det ett beslut att det inte längre skulle vara betraktat som hållbart och skattefritt om dieseln innehåller palmolja.

I sin klimatfärdplan presenterade Miljöpartiet 2018 föreslagna åtgärden att 2030 skulle agera slutdatum för försäljning av fossila bränslen i Sverige. Ett mål som ifrågasätts från forskarhåll och skulle kunna vara svårt att uppnå då det tar lång tid att byta ut en fordonsflotta.

Liknande mål dyker upp från andra regioner, städer och organisationer. Till exempel Stockholms stad som satt målet att vara fosilbränslefritt år 2040, i jämförelse med dagens nivå av cirka 30% fossila bränslen till totala energianvändningen.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu