Skip to main content

Fossilfri innebär att vara fri från fossila bränslen. Alltså att börja ställa om till grön energi, bort från olja, kol och naturgas. Många verksamheter och länder har satt upp mål för när, så som vilket år, de vill vara helt fossilfria.

Fossilfri i Sverige

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst i Europa med en siffra på 1,1%.  Jämfört med EU-snittet som var på omkring hälften. Denna siffra består till stor del av en hög användning av vattenkraft och vindkraft i Sverige. Samt en ca. 30 % produktion från kärnkraft. Även Frankrike ligger lågt i Europa, dock till följd av en hög andel energi från kärnkraft.

I en klimatfärdplan från Miljöpartiet 2018, föreslogs åtgärder för att sätta upp målet om att sluta sälja fossila bränslen år 2030. Ett mål som ifrågasätts från forskare eftersom det skulle innebära ett stort och ofattbart arbete att byta ut en hel fordonsflotta på så lite tid. Dock är åtgärden något som krävs för att möta de planerade utsläppsminskningarna.

Vidare så dyker liknande mål som ovan upp i andra regioner, städer och organisationer i Sverige. Till exempel Stockholms stad har satt målet att vara fosilbränslefritt år 2040. Trots att fossila bränslen används till hela 30 % i staden idag.

Fossila bränslen

Fossila bränslen består av bland annat döda växter och djur som lagrats på botten av hav och sjöar under miljontals år. Genom tryck och höga temperaturer har dess rester så småningom komprimerats till kol, olja och naturgas. Även idag bildas nya fossila bränslen. Dock innebär människans snabba konsumtion av dom att de förbrukas snabbare än vad de tillverkas. Vidare innebär användningen av dom enorma utsläpp som bidrar starkt till växthuseffekten. Dessa utsläpp är främst koldioxid. Ytterligare utsläpp från förbränningen är bland annat sot och skadliga gaser som svaveldioxid och kväveoxider.

En fossilfri värld

Ett fossilfritt bränslealternativ till diesel som uppkommit är HVO, vilket står för hydrerad vegetabilisk olja. Den framställs genom vätebehandling av till exempel slaktavfall och är kemiskt lik diesel. Detta är en fördel då en stor del av dagens fordonsflotta redan kan använda drivmedlet. HVO uppges kunna sänka koldioxidutsläppen med 50-90 %. Dock har biodiesel, som det också kallas, fått kritik för att inte minska de giftiga utsläppen av kväveoxid och partiklar. Tidigare var det även vanligt med palmolja i biodiesel. Vidare så kom det under 2017 ett beslut som fastställde att biobränsle med palmolja inte betraktades som hållbart. Därmed slutade denna typ vara skattefri.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU