Skip to main content

Energilagring innebär att spara utvunnen energi för att sedan använda den vid en senare tidpunkt. Detta möjliggör att kunna producera energi utan att behöva konsumera den direkt. Inom hållbar utveckling pratar man om potentialen för energilagring för den fossilfria energiproduktionen. Det angår först och främst sol och vindkraft (vattenkraft lagrar redan energi effektivt).

En grön omställning

Globalt sett är behovet av energilagring för grön energi stort. Framför allt gällande ambitionen kring en grön omställning med förnybara energier. Därför växer behovet av kunna lagra energi allt eftersom världen ställer om från fossila bränslen. En kostnadseffektiv lösning för lagring kan komma att bli revolutionerande för den hållbara utvecklingen.

Energilagring

Solenergi & energilagring

Behovet av energilagring är märkbart när det gäller exempelvis solenergi. Detta eftersom sommarmånaderna innebär en hög produktion från solstrålningen medans vintern har en betydligt lägre alstring. Idag kan solcellernas energi lagras med hjälp av solcellsbatterier. Dock är detta en relativt ny produkt på marknaden och innebär en hög kostnad. Framför allt om batteriet ska användas för privatbruk i exempelvis en villa.

Vindkraft & energilagring

Batterier används också för lagring av vindkraft. Likt situationen för solceller innebär de dock en hög kostnad. En annan aspekt är att batterierna ofta innebär en ohållbar gruvdrift av diverse mineraler. Därför arbetar forskare med att uppfinna nya typer av batterier för att möjliggöra miljövänliga alternativ.

Vätgas och lagring av energi

Ett annat alternativ för energilagring är vätgas. Globalt sett används den redan för att lagra energi och förutspås få en betydligt större uppmärksamhet i framtiden. Både EU och Sverige överväger idag vätgas som en lösning. Sol och vindenergi kan omvandlas till vätgas som sedan lagras. För att vätgasen därefter ska kunna omvandlas till energi används så kallade bränsleceller. Vätgas möjliggör förekomsten av vätgasdrivna bilar som inte kräver elbilens ibland kontroversiella batterier.

Annat om energilagring

När det gäller vattenkraftverk i det svenska energisystemet så är energilagring redan en självklar del av produktionen. En storskalig lagring av energi sker tack vare dammarna som är placerade innan kraftverken. Där samlas vatten upp för att kontrollera vattenflödet och anpassa det efter behovet av elproduktion.

Avslutningsvis så finns det idag ett stort intresse för energilagringens potential, något som märks i ökade investeringar inom förnybar energi. Energilagrings aktier hos många företag är en omtalad del av förväntade framgångar. Om man söker på “hållbara aktier” hittar man generellt aktier från bolag som arbetar med lagring av energi.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU