Skip to main content

Definitionen för en cirkulär ekonomi är ungefär en ekonomi där jordens resurser används i ett kretslopp så långt det är möjligt. Till skillnad från den linjära ekonomin som vi till stora delar lever i idag – där saker produceras, köps, används och slängs. Denna ekonomiska modell menar istället att använda produkterna så länge det går för att sedan återvinna materialet.

Vad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi ställer om alla delar av en produkts livscykel. Först är det viktigt med en hållbar och starkt begränsad utvinning av råmaterial. Alternativt att man använder sig av återvunnet material. Produkterna som sedan ska produceras av detta ska designas på ett hållbart sätt. Bland annat med en design som gör livslängden så lång som möjligt och med en högst effektiv användning av materialen. Det kan också handla om allt ifrån alternativa förpackningar till att en produkt har flera olika syften.

Därefter är det viktigt att se över tillverkningen av produkten. Eftersom denna ekonomiska modell syftar till att minska överutnyttjandet av jordens resurser – såsom skog, metaller och olja – spelar exempelvis energin som används i produktionen en viktig roll.

Den följande delen av en produkts livscykel är själva användningen. I en cirkulär ekonomi används produkter med hänsyn för att de ska hålla, vidare återanvänds samma produkt så långt det går. Slutligen ska materialet i produkten återvinnas med förhoppningen om att det kan användas på nytt som återvunnet material.

Sverige och Europa

Sverige är ett exempel på ett land som försöker ställa om från en linjär ekonomi. Även EU och FN förespråkar en annan typ av ekonomi, även om idéerna kring hur det bäst utformas skiljer sig.

Den svenska regeringen gick ut med en nationell strategi för en cirkulär ekonomi under 2020. Den går i linje med Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland. Kärnan i Sveriges nationella strategi är ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”.

Det finns många fördelar med att övergå till en cirkulär ekonomi. Bland annat går modellen i linje med de globala målen, framför allt målet att minska konsumtionen. En annan fördel är mer global, då vi blir fler och fler som konsumerar allt mer produkter. Detta pressar jordens resurser på ett sätt som är totalt ohållbart. Vidare innebär denna ekonomiska modell minskade utsläpp av växthusgaser. Detta då exempelvis en översyn och omställning från energikrävande produktioner minskar på utsläppen.

Cirkulär ekonomi och ekonomisk tillväxt

Många blir rädda för vad som ska hända med den ekonomiska tillväxten om nya saker inte tillverkas. I en cirkulär ekonomi så tillverkas dock fortfarande hållbara produkter av återvunnet eller nytt material. Det kommer fortfarande behövas nytt material in i cirkeln av ekonomin, då återvunnet materia inte kan återanvändas i all evighet utan att tappa sin kvalité. Vidare innebär också produkternas kvalité att de säljs för ett högre pris.

Exempel på källa: Svenska regeringen


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU