Skip to main content

WWF står för World Wildlife Fund som på svenska är känt som Världsnaturfonden. Den är en av världens ledande organisationer för naturvård med projekt i över 100 länder. Verksamheten är ideell och finansieras igenom stöd av allmänheten. Den internationella organisationen bildades 1961 – medans den svenska delen startades 1971. Den kallades då för ”Stiftelsen Världsnaturfonden WWF”. Organisationens symbol är en panda.

World Wildlife Fund

Det internationella World Wildlife Fund är världens ledande organisation för naturvård (conservation på engelska). Den är till och med världens största privata miljö- och naturvårdsorganisation. Huvudkontoret ligger i Gland, Schweiz.

WWF arbetar med att skydda naturen och skapa en framtid där människor lever i harmoni med miljön. Bland annat gör dom detta igenom att hjälpa lokala samhällen att skydda sina naturliga resurser. Vidare hjälper dom till att återbygga förstörda områden och habitat för olika arter.

World Wildlife Fund jobbar i huvudsak med 3 områden:

  1. bevara världens biologiska mångfald
  2. verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
  3. minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Dessutom så har organisationen 6 områden som de fokuserar specifikt på. Dessa är klimat, mat, skog, rent vatten, hav och vilda djur & växter.

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Den svenska delen av WWF startades som nämnt 1971. Då var syftet att samla in pengar till den internationella organisationen. Dessutom ville man samla in pengar till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet. Idag är WWF stort i Sverige. Här delas arbetet upp i fyra huvuddelningar. Dessa är mat, klimat & energi, samhälls- & näringslivsutveckling och hav & vatten.

I linje med den internationella organisationen jobbar den svenska givetvis också med att skydda den biologiska mångfalden och för ett hållbart bruk av naturresurser. Projekt från det svenska WWF finns både i Sverige och globalt.

De fem B:ena

Vidare så menar organisationen att människor behöver minska på utsläppen från de fem B:ena. Dessa är bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen. Med andra ord så arbetar de med kampanjer som förespråkar att man minskar på utsläpp från transport, mat, boende, konsumtion och sparande.

Earth hour

Bland alla kampanjer som World Wildlife Fund har startat så är en av de största earth hour. Faktum är att earth hour har blivit världens största manifestation för planeten. Den är en internationell kampanj som uppmanar privata hem och företag att släcka lyset och inte använda sig av mycket energi under en timme. Denna timmen är densamma över hela jordklotet. Earth hour brukar inträffa den sista lördagen i mars och har uppmärksammats enormt mycket världen över. Syftet är att belysa klimatfrågan.

Källor: WWF, Earth hour


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU