Skip to main content

World Resources Institute står för ”institutet för världens resurser” och är en tankesmedja grundad i USA. Bland annat så arbetar den för en bättre framtid där vi inte missbrukar jordens resurser. Exempelvis är WRI en del i skapandet av The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). GHG Protocol är ett hjälpmedel för att räkna ut utsläpp av växthusgaser.

WRI – World Resources Institute

WRIs huvudmål är att bidra till ett samhälle som skyddar miljön samtidigt som människans nutida och framtida behov blir tillgodosedda. Med andra ord så jobbar man för smarta och gröna samhällen. Ett där jordens resurser brukas på ett hållbart sätt. WRIs tankar grundas i behovet av att människan som helhet behöver förändra sitt beteende. Denna förändring anser de är otroligt brådskande (till följd av klimatförändringarna).

WRI använder sig av de tre slagorden ”Count it, Change it, Scale it”. På svenska översätts det till ”Räkna det, Förändra det och Sprid det”.

Count it

”Räkna det” står för World Resources Institutes forskning. De producerar och publicerar allt från rapporter till guideböcker. Allt som publiceras kontrolleras för att det ska hålla en hög akademisk standard. Något som garanterar en bra kvalité. Rapporterna kan bland annat handla om matsäkerhet, vatten och hållbara städer.

Change it

”Förändra det” handlar om att använda forskningen till att förändra världen till det bättre. Till exempel så har World Resources Institute under 2021 jobbat för att 14 världsledare ska satsa på en hållbar ekonomisk modell för haven. WRI arbetar också med flera partners för att skapa nya och hållbara projekt runt om i världen. Exempelvis så jobbar World Resources Institute med att ge hållbara råd till borgmästare i olika städer. Andra initiativ är att de jobbar med restaurangkedjor för att minska på matsvinnet.

Scale it

”Sprid det” handlar om att mobilisera stora globala initiativ. Bland annat igenom olika partnerskap för en grön ekonomi eller igenom att skapa en plattform för en cirkulär ekonomi. WRI har dussintals med olika projekt i över 50 länder.

The Greenhouse Gas Protocol

The Greenhouse Gas Protocol är ett resultat av bland annat WRIs forskning. Andra aktiva delar var företag, icke-statliga organisationer, regeringar och olika akademiker.

Källa: WRI


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU