Skip to main content

I vardagligt språk så innebär vegetarian någon som inte äter kött, fisk eller fågel. Ordets ursprung tyder dock på en kost som består av vegetabiliska livsmedel, alltså grönsaker. Och utesluter animaliska produkter, där även ägg- och mejeriprodukter ingår. Trots det, så är den svenska definitionen någon som äter föda från växtriket och i vissa fall ägg- och mejeriprodukter. Istället finns ordet vegan för en livsstil/kost där inga animaliska produkter konsumeras.

Att vara vegetarian

Vegetarianismen är först och främst känt som en kost. Men den kan också betraktas som en livstil eller filosofi. Den grundas i välvilja mot djuren.

Idag är det vanligt att folk blir vegetarianer för klimatets skull. Detta är för att minska den negativa klimatpåverkan som den storskaliga köttproduktionen har. Exempelvis så står animalieproduktionen för hela 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Givetvis väljer människor att bli vegetarianer för att man inte vill döda djur i onödan också. Detta kallas ett djurrättsligt skäl, då man pratar om djurens rättigheter att existera. Vegetarianism kan också väljas av religösa skäl (buddism) och för hälsans skull. Då det anses vara ohälsosamt att äta kött, framför allt rött kött, så ofta man idag gör inom den västerländska kulturen.

Fördelar med att vara vegetarian

Det finns många andra fördelar med att vara vegetarian än de som nämnts ovan. Till exempel så anses det vara bra för hjärtat. Vissa studier visar på en 40 % mindre risk av att dö på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. En annan anledning är att det helt enkelt är mer ekonomiskt att vara vegetarian. Vilket exempelvis har bidragit till att många äter mindre kött under studietiden. Slutligen så kan man också koppla en vegetarisk eller vegansk kost till att skydda världens skogar. Detta då mycket avskogning, till exempel av Amazonas regnskog, har att göra med storskalig djurhållning. Både för produktion av foder och för att skapa betesmark.

Vegetarianer i Sverige

Det är svårt att uppskatta antalet vegetarianer i Sverige. Olika undersökningar gjorda med olika måttstock visar på allt mellan 0,5 till 10 % av befolkningen. De allra vanligaste siffrorna är omkring 4 till 8 %.

För de flesta i Sverige innebär att vara vegetarian att fortfarande äta ägg- och mejeriprodukter. Detta kan också kallas för lakto-ovo-vegetarian. Andra väljer att fortfarande äta fisk och brukar kallas för pescetarianer.

Vegetarianer i världen

Man tror att ungefär 8  % av världens population är vegetarianer. Det land med allra flest vegetarianer är Indien. Där tror man att det är mellan 38-45 % som äter en helt vegetarisk kost. Faktum är att Indien har fler vegetarianer än hela världen tillsammans. Vidare så menar FN att Indien också är landet med lägst antal köttätare.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU