Omkring 30% av svenska hushålls klimatpåverkan är orsakad av maten vi äter och slänger. Förutom maten vi själva äter är det också i snitt två kilo mat per person som slängs varje vecka.

Den enskilt största påverkan är den från rött kött, följt av andra typer av kött men också laktosprodukter som grädde och ost eftersom uppfödning av djur oftast är en resursintensiv aktivitet. En annan viktig anledning till att djurhållning leder till så höga utsläpp är att metan och lustgas som djuren genererar är väldigt potenta växthusgaser.

Det är svårt att beräkna antal vegetarianer i Sverige, olika undersökningar gjorda på olika sätt visar på siffror mellan 0,5 till 10%, men undersökningar omkring 4-8% är vanliga. För de flesta i Sverige innebär att vara vegetarian ofta detsamma som lakto-ovo-vegetarian, alltså att tillåta sig själva äta andra animaliska produkter än köttet. I de fallen används vegan som term för de som enbart äter vegetabilisk kost, även om det egentligen innefattar beslut om att avstå från läder och ull som också kommer från djur. Vissa väljer att utöver vegetarisk kost också ha fisk som undantag, och kallas då ofta pescetarianer.

Att äta mat med märkningar som KRAV är klimatsmart eftersom flera av dem innehåller klimatregler, till exempel krav på förnybar el. Om hänsyn bara tas till koldioxidekvivalenter så är det inte alltid ekologiska produkter är bättre, men det finns andra fördelar som att biologiska mångfalden ökar. Ett huvudskäl till att välja eko är också att sådant jordbruk inte involverar konstgödsel som kräver mycket energi att tillverka.

Att vi ofta äter mat som inte odlas lokalt medför inte bara utsläpp från transporterna, utan också mer utsläpp från andra typer av förpackningar och fler tillsatsämnen. Till exempel kan klimatpåverkan från nya zeeländska äpplen vara fem gånger så stor som svenska motsvarigheten. En god idé är att handla det som är i säsong, vilket förutom att det är bättre för klimatet ofta är både godare och billigare.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu