En av många negativa effekter av klimatförändringar är förändringar av stora områden till den grad att människor tvingas på flykt, så kallade klimatflyktingar. Dessa förändringar kan ske gradvis under en längre tid, eller väldigt plötsligt genom en särskild naturkatastrof. Exempel på underliggande orsaker är torka, vattenhöjdsökning och förändringar av vädrets beteende som försvårar jordbruk och liv i allmänhet.

I framtiden kan antalet klimatflyktingar bli väldigt stort om inte åtgärder tas. Vissa forskare menar att det skulle kunna bli ungefär 30 miljoner var från Indien och Kina samt ungefär 15 miljoner klimatflyktingar från Bangladesh och Egypten, med totalsiffror uppemot 150-200 miljoner människor år 2050. Redan på mitten av 90-talet fanns det omkring 25 miljoner klimatflyktingar, men denna siffra skulle alltså kunna öka avsevärt.

Ett land som Bangladesh är extra utsatt eftersom forskare förväntar sig att 17% av Bangladeshs landmassa ligger så lågt att de kommer förloras på grund av översvämningar orsakade av klimatförändringar.

En dokumentärfilm med namnet Climate Refugees kom år 2010 och dokumentärfilmen Sun Come Up från 2011 som handlar om människor som tvingas fly från Papua Nya Guinea blev nominerad till en Oscar för bästa korta dokumentär.

Det finns en kontrovers kring klimatflyktingar att de inte passar in i klassiska definitionen av en flykting och därmed inte ges samma skydd som någon kan få om de till exempel förföljs på grund av sina politiska åsikter.

Tre typer av klimatmigranter har definierats av the International Organisation for Migration, IOM: Människor som flyr temporärt på grund av en akut naturkatastrof eller annan plötslig klimathändelse, människor som tvingas att fly på grund av kontinuerligt förvärrade förhållanden i sin miljö och människor som ser de möjliga framtida problem klimatförändringar kan orsaka och därmed väljer att fly. IOM menar också på att det finns fler klimatflyktingar i världen än de som tvingats fly på grund av politisk förföljelse och krig sammanlagt.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu