Vissa delar av vår livsstil är betydligt mer slitsamt för klimatet än andra, och kan med rätta kallas för klimatbovar.

De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär en tiondel av våra utsläpp, denna påverkan är alltså på en nivå jämförbar med alla personbilar i Sverige. Detta är dock ett genomsnitt, och med flera längre flygningar per år blir andelen mycket högre än 10%. Det finns anledning att peka på flyget som den största klimatboven eftersom det kan vara flera ton koldioxid per person som släpps ut under några få timmar. En anledning till att flygresor verkligen kan räknas till klimatbovarna är att det 2017 bara var 3% av världens befolkning som flög någonstans, och bara omkring 18% som någonsin har flugit. Skulle resten av världen flyga som rika gör i västvärlden skulle dess andel av utsläppen vara många gånger högre.

Animalieproduktionen utgör hela 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser, och oavsett var och hur maten har producerats. Det är vanligt att tro att det räcker att äta svenskt kött för att dra ner på negativa klimatpåverkan, men den stora delen av utsläppen kommer alltså från att det går åt mycket mark till foderproduktion. Förutom koldioxid släpps det också ut andra växthusgaser som lustgas och metangas vid djuruppfödning.

Att gå över från bensin- eller dieselbil till elbil är något som sparar på klimatet, men eftersom elen och bilen fortfarande ska produceras är det mest miljövänliga alternativet att inte ha någon bil alls. Ett annat alternativ för att göra bilen till mindre av en klimatbov kan vara att dela bil i en bilpool.

Det kan tyckas abstrakt med siffror på samhällsnivå och svårt att göra flera förändringar samtidigt. Ett bra första steg är då att använda en klimatkalkylator och räkna ut vilken del i ens egna livsstil som är värsta klimatboven.  

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu