Fossila bränslen har fått sitt namn då de består av växter och djur som blivit liggande på bottnen av hav och sjöar. Genom miljontals år av tryck och höga temperaturer har resterna komprimerats till kol, olja och naturgas. Även idag fortsätter det att bildas fossila bränslen, men eftersom de tar miljontals år för att bildas så konsumerar vi dem i en takt som gör att de snart kommer ta slut, och bidrar starkt till växthuseffekten på vägen.

I Sverige består cirka 30 procent av energianvändningen av fossila bränslen. När det kommer till elproduktion var Sverige 2015 dock lägst med en siffra på 1,1%, i jämförelse med EU-snittet på omkring hälften.

En stor del av användningen av fossila bränslen går till vägtransportsektorn. De allra flesta bilar drivs idag av fossila bränslen, men detta är i förändring. I en jämförelse från SCB mellan de första fyra månaderna i 2017 och 2018 så ökade procentantalet elbilar (12,2%), elhybrider (14,3%) och laddhybrider  (89,8%) Detta medan diesel gick ned med 20,7%, troligtvis på grund av kommande lagstiftning. Bensinbilar stod dock för den största förändringen i antal bilar, med 21,9% fler registrerade fordon.

Förutom koldioxiden släpps det vid förbränning av fossila bränslen också ut sot och skadliga gaser som svaveldioxid och kväveoxider ut.

Gällande de olika fossila bränslena så har de olika för- och nackdelar sinsemellan. Det går inte att förneka att fossila bränslen är en väldigt potent energikälla. Naturgas har potentialen att vara en relativt ren energiform när det kommer till miljö- och hälsoskadliga ämnen som svaveldioxid och partiklar, men eftersom metangas har 34 gånger större effekter på växthuseffekten än koldioxid per gram är det inte ett fullgott alternativ. Oljan har fördelen att den är extremt koncentrerad energi som ryms i flytande form, vilket gör den smidig att frakta och konservera. Det blir dock allt mer komplicerat och dyrare med utvinningen av olja, vilket gör att förnybara bränslen vinner mark i konkurrensen.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu