Sedan 1995 har årliga möten mellan de deltagande parterna i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) hållits för att övervaka utvecklingen inom bekämpning av klimatförändringarna. Det första mötet i Berlin 1995 kallades för COP 1, och det klimatmöte som ledde till Parisavtalet 2015 kallas för COP 21.

Även om det är parterna till UNFCCC som är de egentliga medlemmarna så kan andra parter medverka vid klimatmötena som observatörer.

En alternativ benämning är CMP, Meeting of the Parties, som sedan COP 11 i Montreal pågår som parallell räkning. Montreal blev CMP 1 eftersom det var första mötet för Kyoto-protokollet efter det ursprungliga mötet i Japan 1997, COP 3.

Att COP 3 och Kyoto-protokollet blivit extra viktiga är naturligt då det var ett banbrytande steg att få länderna att erkänna att 1) global uppvärmning pågår och 2) det är orsakat av människor.

Namnet Conference of the Parties är den allmänna termen för det styrande organet av en internationella konvention, så som i detta fallet UNFCCC är.

Särskilt känt har bland annat klimatmötet i Paris, COP 21, blivit eftersom det ledde till det klimatavtal som kallas för Paris-avtalet. Många av de bestämmelser som fick plats i avtalet hade förhandlats fram redan 2014 på klimatmötet COP 20 i Lima, Peru.

En komplett lista över alla möten återfinns nedan.

1995: COP 1, Berlin, Germany

1996: COP 2, Geneva, Switzerland

1997: COP 3, Kyoto, Japan

1998: COP 4, Buenos Aires, Argentina

1999: COP 5, Bonn, Germany

2000: COP 6, The Hague, Netherlands

2001: COP 6, Bonn, Germany

2001: COP 7, Marrakech, Morocco

2002: COP 8, New Delhi, India

2003: COP 9, Milan, Italy

2004: COP 10, Buenos Aires, Argentina

2005: COP 11/CMP 1, Montreal, Canada

2006: COP 12/CMP 2, Nairobi, Kenya

2007: COP 13/CMP 3, Bali, Indonesia

2008: COP 14/CMP 4, Poznań, Poland

2009: COP 15/CMP 5, Copenhagen, Denmark

2010: COP 16/CMP 6, Cancún, Mexico

2011: COP 17/CMP 7, Durban, South Africa

2012: COP 18/CMP 8, Doha, Qatar

2013: COP 19/CMP 9, Warsaw, Poland

2014: COP 20/CMP 10, Lima, Peru

2015: COP 21/CMP 11, Paris, France

2016: COP 22/CMP 12/CMA 1-1, Marrakech, Morocco

2017: COP 23/CMP 13/CMA 1-2, Bonn, Germany

2018: COP 24/CMP 14/CMA 1-3, Katowice, Poland

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu