Skip to main content

Parisavtalets regelbok är riktlinjer för Parisavtalet från 2015. Den fungerar som en guide för vad varje land kan och ska göra för att bekämpa klimatförändringarna. Regelboken skapades 3 år efter Parisavtalet.

Parisavtalets regelbok (även känd som Katowice Klimatpaket) förhandlades fram på COP24 år 2018, i Katowice, Polen. Dock så fanns det vissa riktlinjer som länderna inte var överens om. På grund av detta så blev regelboken inte klar förrens COP26.

Parisavtalets regelbok

Parisavtalets regelbok fungerar igenom en cykel av förbättringar. Följt av att länderna var överens om att åtgärderna behövde förbättras år efter år. Därför är huvuddelarna för cykeln:

  1. Planera (plan)
  2. Implementera (implement)
  3. Revidera (review)

Först och främst, så förväntas länderna att planera och rapportera om deras “nationellt fastställda bidrag” (Nationally Determined Contributions, NDCs). NDC:erna är årliga rapporter med handlingsplaner kring hur man ska arbeta med klimatförändringarna. Sedan förväntas varje land omsätta sina planer i handling. Slutligen ska länderna granska sina individuella och kollektiva framsteg. I syfte att informera framtida planering och deras kommande NDC:er. På så sätt skapas en cykel av förbättringar.

Förbättringscykeln fungerar som en grund för att hjälpa länderna att arbeta med Parisavtalet. Vidare så ger Parisavtalets regelbok en detaljerad beskrivning kring hur arbetet med cykeln planera-implementera-revidera görs som bäst.

Paris regelbok förklarad i ett cirkeldiagram.

“Global stocktake”  

Utöver förbättringscykeln så beslutades det att länderna ska göra en “global  stocktake” vart femte år. Vilket innebär en typ av inventering kring hur ländernas gemensamma arbete har gått. Fördelarna med detta system är att kunna göra förbättringar allt eftersom tiden går.

Inte överens på COP24 

Det fanns dock vissa delar av reglerna som man inte kom överens om vid COP24. En av dem var riktlinjer för koldioxidmarknaden.

Överens vid COP26

Inför COP26 var målet att komma överens kring de punkter av Parisavtalets regelbok som ännu inte var klara. Dessa var:

1. Riktlinjer för koldioxidmarknaden
2. Hur transparanta ländernas åtaganden bör vara
3. Hur länderna skulle hålla “1.5 graders målet” vid liv

Punkterna diskuteras vid COP26 och resulterade i att länderna kom överens. Därmed fastställdes Parisavtalets regelbok år 2021.

Sources: UKCOP26World Resource InstituteAllenovery


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU