Skip to main content

Närproducerat syftar ofta på livsmedel som är odlade eller producerade nära platsen som man handlar på. Köper man exempelvis närproducerade tomater i Stockholm så är de ofta odlade lokalt i trakten eller på sin höjd inom Sverige. Dock är detta inte en garanti för en miljövänlig vara. Däremot är det lättare för konsumenten att ta reda på fakta om dess varor när de är närproducerade.

Miljön

Efterfrågan på närproducerade produkter har idag ökat. Detta i takt med en växande kunskap kring påverkan som transportsträckan har på miljön. Många gånger är det en lång väg mellan producenten och konsumenten. Detta är känt för att vara väldigt ohållbart. Dels av miljöskäl, då en lång transportsträcka släpper ut mycket avgaser – så som växthusgaser. Men också av kvalitetsskäl, då närproducerat ibland är snällare mot miljön än importerade varor. Faktum är dock att närproducerat inte innebär någon garanti för en miljövänlig produktion. Det vill säga att närodlat inte kan garantera att varan är bättre för planeten.

Något som är viktigt att tänka på är att odlings- och produktionsmetoder för matvaror ibland är mer avgörande för klimatpåverkan än den faktiska transporten. Det vill säga att produkter från ekologiska gårdar troligtvis är bättre för miljön än motsatsen. Givetvis så skiljer sig detta från produkt till produkt. Dock kan man utgå ifrån detta som huvudregel. Däremot ökar själva transportens betydelse enormt om varan har sänts med flyg. Ju färskare och ömtåligare en vara är desto snabbare behöver den fraktas – något som ofta innebär flygtransport. Denna typ av transport anger upp till 200 gånger mer utsläpp än transport med fartyg.

Med tanke på ovanstående gör man miljön en tjänst om man köper produkter som både är närproducerade och ekologiska. Vidare är det en avgörande fördel att tänka på att konsumera efter säsong. Till exempel genom att äta svenska äpplen på hösten. Att köpa efter säsong minskar också risken för att varorna kan ha fraktats med flyg.

Närproducerat i Sverige

I Sverige är det vanligt att tänka på närproducerat när det gäller varor som kött. Detta då svenskt kött i regel har lägre klimatutsläpp. Dock beror detta oftast inte på en minskad transportsträcka. Istället är delar som djurhållning och foder avgörande för denna klimatpåverkan. Det är också bra att ha i åtanke att kött i sig är starkt klimatpåverkande. Att äta mindre (eller inget) kött är alltså det som minskar utsläppen som mest.

Till sist kan det vara bra att veta att vissa varor annonseras som närproducerade utan att vara det. Om man upptäcker något sådant så kan man anmäla detta hos sin kommun.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU